Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

Основи педагогіки партнерства в освітньому просторі української школи

Основи педагогіки партнерства в освітньому просторі української школи

Основи педагогіки партнерства в освітньому просторі української школи

Учасники тренінгу проаналізують власні ціннісно-мотиваційні установки щодо педагогіки партнерства та ресурси закладів освіти щодо впровадження педагогіки партнерства; відчують вплив партнерської взаємодії; навчаться створювати партнерські угоди.

Очікувані результати: розуміння партнерства у новій українській школі як основи гармонізації взаємодії в освітньому просторі та суспільстві; оволодіння практикою побудови партнерської взаємодії із усіма учасниками освітнього середовища; оволодіння методикою створення партнерських угод.


Під час  тренінгу учасники отримають практичні та теоретичні уміння та навички:

  • розвивати професійні якості, що сприяють реалізації педагогіки партнерства
  • будувати партнерську взаємодію із усіма учасниками освітнього процесу
  • створювати партнерські угоди

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND

Перейти до панелі інструментів