Академія інноваційного розвитку освіти

Про нас

«АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ» («АІРо») – це спільнота однодумців, які вважають, що запровадження змін в освіті значною мірою залежить від професійної підготовки освітян (керівного складу особливо), усвідомленості батьків їхньої ролі в освітньому процесі, а також формуванні та розвитку ключових компетентностей учнів у сучасній школі.

 


Наукове підґрунтя


Сім років потому ми започаткували реалізацію проєкту з метою розробки та експериментальної перевірки нової моделі підготовки учасників навчального-виховного процесу до роботи за інноваційними освітніми технологіями (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2014 р. № 632 «Про проведення науково-педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку освіти»).

Відповідно наказу МОН від 20.12.2021 №1395 “Про завершення науково-педагогічного проєкту “Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями “Академія інноваційного розвитку” заходи освітньої інновації Академія інноваційного розвитку освіти рекомендовані до запровадження у систему освіти України на всеукраїнському рівні.


Результат
На сьогоднішній день «АІРо» є частиною першого в Україні інноваційного освітнього кластеру, основна мета якого – підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоздатність учасників освітнього процесу в Україні за рахунок комерційного та некомерційного співробітництва, навчання, реалізації інноваційних проектів та багато інших заходів.

З англійської мови термін «cluster» переводиться як гроно, букет, або як група, скупчення, зосередження (наприклад, людей, предметів), буквально – «зростати разом»

За сім років діяльності:

  • нами налагоджено співпрацю з різними установами, провідними вітчизняними та міжнародними компаніями;
  • згуртовано найкращих фахівців, які мають певний практичний досвід роботи і не на словах, а на ділі показують, як покращити, полегшити, осучаснити освітній процес у навчальному закладі;
  • запроваджено десятки інноваційних освітніх проектів які пройшли перевірку часом і довели свою ефективність;
  • розроблено нову модель підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до інноваційної діяльності

«АІРо» включає наступні центри:

  • НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР: організація навчання (майстер-класи, тренінги) відбувається на основі сучасних технологій з залученням провідних висококваліфікованих вітчизняних та міжнародних фахівців-практиків в освітній галузі. Наші викладачі є авторами тренінгових занять, майстер-класів тощо, які дають слухачам тільки перевірені на власному досвіді стратегії інноваційного розвитку освітнього закладу та практичну допомогу у професійному та особистому зростанні. Також пропонуємо широкий вибір навчальних курсів для батьків та учнів.

Навчальний центр «ОСВІТНІЙ WEEKEND»

Виїзні тренінги «EDUCATION TOUR»

Вебінари

Дистанційні курси «DISTANCE WORKSHOP»

Центр міжнародного досвіду «EDUCATIONAL TOURISM»

Всеукраїнська літня школа «АІРо»

  • БАЗА ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ:  база містить освітні Інтернет-ресурси, освітні проекти, які стануть знахідкою в постійному процесі модернізації освіти
  • ОСВІТНІЙ КОНСАЛТИНГ:  процес консультування включає в себе: сприяння у реалізації інноваційного освітнього проекту, експертний аналіз, вироблення рекомендацій, а також пошук фахівців для вирішення відповідних питань. Проста форма звернення
  • КНИЖКОВИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР: пропонує найкращі вітчизняні практичні розробки (друкована, аудіо- продукція), які доступні усім, хто зацікавлений в отриманні якісних знань і професійному зростанні, незалежно від базової освіти, віку та місця роботи. 
 
Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Інформація про виданий сертифікат публікується в онлайн-реєстрі одразу після видачі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА

Наша команда, з різних міст і місць роботи, вирішила не чекати «покращення для освітян вже сьогодні», а допомагати своїм колегам підвищувати свій фаховий рівень вже зараз, при цьому (за законами та принципами андрагогіки) вчитися та розвиватися разом з ними.

 

Skip to toolbar