Академія інноваційного розвитку освіти

Михновецька Ірина

Михновецька Ірина

Михновецька Ірина Володимирівна

Аспірант відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Вчитель-логопед І категорії.

Напрямки діяльності: організація інклюзивного навчання у закладах освіти, особливості логопедичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, формування взаємовідносин у старших дошкільників з синдромом Дауна. Автор корекційно-розвивальної програми: «Формування взаємовідносин у старших дошкільників із с синдромом Дауна»

Автор 24 наукових публікації, з них: 8 одноосібних статей, у тому числі 1 у науковому періодичному видані інших держав, 1 – у науково-методичному збірнику та 6 у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук, що включені до міжнародних науковометричних баз; 16 публікацій апробаційного характеру.


Автор тренінгів:

Навчальний цикл “Особливості організації інклюзивного навчання у закладах освіти”

Skip to toolbar