Академія інноваційного розвитку освіти

Максимець Світлана Миколаївна

Максимець Світлана Миколаївна

Максимець Світлана Миколаївна

Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (професійний стаж – 27 років).

Сертифікований практикуючий психолог (методи транзактного аналізу, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, гештальт-терапевт).

Авторка та ведуча психологічних та бізнес-тренінгів. Проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників сфери культури, медицини, освіти.

Співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у співпраці з Швейцарською Конфедерацією щодо питань розвитку персоналу місцевих органів самоврядування. Досвід співробітництва з консалтинговими компаніями по питаннях навчання і проведення тренінгів; комунікативних навичок з представниками регіональних громадських організацій; щодо профвідбору персоналу з державними і приватними закладами.

Професійні інтереси: проблеми особистісного розвитку, психічного та психосоматичного здоров’я, адаптації студентів до майбутньої професії, сімейне та організаційне консультування.

Біля 70 наукових праць.

Друковані праці (біля 70 праць). Останні:

 1. Максимець С. М. Вплив реклами на формування особистості юнацтва  / С. М. Максимець // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С.69-72.
 2. Максимець С. М. Вплив Інтернет-залежності на рівень емпатійності студентів / С. М. Максимець, Л. М. Король //  Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» . – Львів, 2015 . – С.6-10.
 3. Максимець С. М. Особливості впливу віртуального спілкування на особистість користувачів / С. М. Максимець // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир: Житомирський інститут медсестринства , 2016.- С.164-169.
 4. Максимець С. М. Психологічні чинники професійного становлення фахівців професій типу «людина-людина» / С. М. Максимець // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир, Житомирський інститут медсестринства, 2017.- С.171-175. http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/28789
 5. Максимець С. М. Формування управлінської компетентності та професійного зростання керівника дошкільного навчального закладу / С. М. Максимець, Т. В Бичева .// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: тези та матеріали доповідей ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. КІБіТ “Студент-дослідник-фахівець” (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Вид-во КІБіТ, 2017. – С. 23-27.
 1. С.М. Максимець Роль міжособових комунікацій у попередженні конфліктів в організації // Вісник КІБІТ Випуск 3(34) –. – Київ: Вид-во КІБІТ, Киів, 2017– С.50-54   https://kibit.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/web_34.pdf
 2. С.М. Максимець. Відповідальність: чинники та шляхи формування / С.М. Максимець, І.В.Фриз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Випуск 2 Том1, Херсон, 2018 – С. 134-139. (http://pj.kherson.ua/file/2018/psychology_02/ukr/part_1/25.pdf)
 3. С.М. Максимець Дослідження емоційного вигорання та відповідальності працівників соціономічних професій / С.М. Максимець, І.В. Фриз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Випуск 2 Том1, Херсон, 2018 – С. 97-101. (http://pj.kherson.ua/file/2018/psychology_02/ukr/part_1/19.pdf)
 4. Максимець С.М. Психологічні детермінанти емоційного вигорання працівників контактного центра // Вісник КІБІТ Випуск 37 –. – Київ: Вид-во КІБІТ, Випуск 3, Киів, 2018. – С. 97-101 http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/28899
 5. Максимець С.М. Проблеми емоційного вигорання представників соціономічних професій // Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції /Житомир, ЖДУ, 2018.- С. 90-92.
 6. Максимець С.М. Формування відповідальності як умова запобігання емоційному вигоранню // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир, 2018 . – с.112-120. http://eprints.zu.edu.ua/28788
 1. Максимець С.М. Дослідження психологічних чинників емоційного вигорання представників соціономічних професій // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції “Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration” – Leipzig, 2018 –  C. 83-87  http://eprints.zu.edu.ua/28792

Автор тренінгів: 

Емоційний інтелект як засіб розуміти себе та інших людей, управляти собою та іншими

Стресменеджмент (управління стресами в житті)

 

Skip to toolbar