Академія інноваційного розвитку освіти

Ковчин Наталія

Практичний психолог, експерт з питань з виховання дітей, професійного самовизначення, конфлікти, стресові ситуації, особистісний розвиток.

Член Асоціації Психологів України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Дві вищі освіти: І – зі спеціальності: «Викладач психології та педагогіки, методист»; ІІ – зі спеціальності: «Практичний психолог в системі освіти».

Закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки НАПН України.

Захистила дисертацію з проблеми диференціації навчання та здібностей.

Досліджує проблеми формування особистості, діагностики здібностей, психоемоційного стану, тривожності, агресивності, проблеми адаптації особистості в сучасних глобальних трансформаційних умовах; формування стресостійкості, копінг-ресурсу, інтернального локус-контролю, регуляції стресового стану та проблеми емоційного вигорання, психологічної сумісності.

Має понад 20-ть років індивідуальної консультативної практики як практичний психолог з дітьми шкільного віку, батьками, вчителями, особами кризових вікових періодів: підлітковий, юнацький, 30-40-50 років тощо.

Здійснює профорієнтаційну роботу із старшокласниками, абітурієнтами за авторською методикою (зокрема для навчання за кордоном).

До психологічного інструментарію входять: Тест Люшера, «Прогресивні матриці Равена», «Тип темпераменту», «Соціотип» та інші.


Тренінг «Запобігання синдрому емоційного вигорання в професійній діяльності педагога, керівника»

Тренінг «Вплив типу темпераменту та інших психологічних особливостей на  ефективність навчального процесу»

Тренінг «Самооцінка, самодослідження, самодіагностика як шлях до самореалізації особистості»

Skip to toolbar