Академія інноваційного розвитку освіти

Чернецька Валентина Іларіївна

Чернецька Валентина Іларіївна

Чернецька Валентина Іларіївна, магістр педагогіки, лікар, асистент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, викладач вищої кваліфікаційної категорії анатомії людини, патоморфології та патофізіології, викладач-методист.

Участь у проектах:

 • розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Анатомія людини», «Патоморфологія та патофізіологія»;
 • укладач навчально-методичних посібників з анатомії людини: «Топографічна анатомія голови та шиї», «Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату», «Скелет людини»;
 • автор підручників «Курс лекцій», «Практикум» з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія»;
 • укладач робочих програм з дисциплін «Анатомія людини», «Патоморфологія та патофізіологія»;
 • учасниця науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».

Досвід роботи:

 • Викладач дисциплін «Анатомія людини», «Патоморфологія та патофізіологія» в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
 • Проведення конкурсів на кращого знавця анатомії людини, патофізіології;
 • Організація та проведення молодіжних форумів та науково-практичних студентських конференцій;
 • Виступи на «Школі молодого викладача», Педагогічних читаннях;
 • Міжнародне стажування у м. Варшава, університет «Collegium Civitas», стажування у Польщі, країнах Балтії, Чехії, Німеччині, Австрії (2017р., 2018р., 2019р.);
 • Відкриті тренінги: «Протидії торгівлі людьми» в рамках державної програми проти насильства, тренінг-дискусія «Курити чи не курити?»;
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • Керівництво роботою студентського клубу «Ми за здоровий спосіб життя»;
 • Участь у ХХІV Всеукраїнських педагогічних читаннях «В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю»;
 • Участь у тренінговій онлайн сесії «Проектування та створення відеолекцій та відкритих онлайн-курсів»;
 • Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Автор друкованих видань: 10 навчально-методичних посібників та підручників, методичних рекомендацій, 20 навчальних програм, 3 тез науково-практичних конференцій.


Автор тренінгів:

Музикотерапія як засіб профілактики професійного вигорання

Skip to toolbar