Академія інноваційного розвитку освіти

Формування життєзберігаючої та здоров’язберігаючої компетенції  через вміння надавати першу невідкладну допомогу

Формування бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих має стати основою та найвищою цінності і важливою умовою повної реалізації можливостей суспільства. Пересічні українці можуть надавати першу медичну допомогу потерпілим та зобов’язані це робити відповідно до Закону України, пройшовши поглиблені спеціальні курси.

Життєзберігаюча та здоров’язберігаючі компетенції  – це комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження і укріплення здоров’я. Викладач має виховувати та формувати здоров’язберігаючу та життєзберігаючу компетенції  студентів, застосовуючи в освітньому процесі педагогічні технології та симуляційні засоби.

Учасники тренінгу дізнаються  про:

  • основні аспекти формування здоров’язберігаючої та життєзберігаючої компетенцій;
  • сучасні підходи щодо невідкладної медичної допомоги, які базуються на рекомендаціях Європейської ради реаніматологів; взаємозв’язок здоров’язберігаючої та життєзберігаючої компетенцій людини із оволодінням навичками базової підтримки життя.

Під час тренінгу учасники дізнаються:

  • початковий алгоритм дії при наданні першої невідкладної допомоги (ознайомляться із роботою симуляційнійного кабінету;
  • використання практичних методів і технологій кооперативного навчання, створення проблемних ситуацій, командної роботи.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar