Академія інноваційного розвитку освіти

Омельяненко Віталій

Омельяненко Віталій

Доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, старший науковий співробітник – керівник науково-дослідної лабораторії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Освіта

2006–2011 – Сумський державний університет, магістр за спеціальністю «Менеджмент організацій», фахове спрямування «Менеджмент підприємств і організацій у промисловості».

2008–2012 – Сумський державний університет, спеціаліст за спеціальністю «Прикладна математика», фахове спрямування «Інформатика».

2011–2014 – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, Сумський державний університет.

2016 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.02, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (наказ МОН № 503 від 12.05.2016).

Професійні компетенції

Технічні навички: досвідчений користувач (MS Offіce, 1С, прикладні додатки, офісне обладнання, С++, PHP, SQL, веб-дизайн, проектування сайтів).

Знання іноземних мов: українська, російська, англійська (міжнародний сертифікат) – вільно, німецька – читаю та перекладаю зі словником, китайська – початковий рівень.

Членство в редколегії наукових журналів

«Економічні горизонти» (Україна), «Economic Processes Management»  (Україна), «Future Science: Youth Innovations Digest» (Україна-Польща), «International Marketing and Management of Innovations» (Польща).

Членство в громадських організаціях та професійних об’єднаннях

Центр розвитку територій та соціального маркетингу «ТРИТОРІЯ», Союз обдарованої молоді України, International Association of Engineers, Всеукраїнська асоціація політичної економії.

Підвищення кваліфікації

2009–2011 – курси у центрі сертифікованого навчання 1С за програмами 1С: Зарплата та управління персоналом та 1С: Управління підприємством (підтверджені відповідними сертифікатами 1С).

2012–2013 – курси медіа-права (Інститут Медіа Права за підтримки USAID).

2013 – навчання в НМК ІПО НТУ «КПІ» за напрямом «Технологічне передбачення».

2014 – кваліфікація технологічного менеджера Національної мережі трансферу технологій України.

2014–2016 – підвищення кваліфікації викладачів для викладання дисциплін ІТ-спрямування англійською мовою, стажування в міжнародній ІТ-компанії на тему «Аналіз розробки IT-стратегії та менеджменту IT-проектів».

2015 – курс семінарів Тhompson Reuters щодо оприлюднення результатів наукових досліджень.

2015 – 2016 – участь у міжнародному проекті «Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine».

2016 – стажування в Молдавському державному університеті на тему «Інноваційні освітні технології» за спеціалізацією «Економічна кібернетика».

2016 – серія майстер-класів щодо використання інформаційних технологій в освіті.

2015 – 2016 – участь в українсько-польському міжнародному проекті «Інноваційний університет. Фаза ІІ. Інтернаціоналізація». Стажування у Варшавському університеті.

2018 – стажування з питань соціально-економічного розвитку у польському “місті інновацій” – Жешуві (Українсько-Польська Фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC),  Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича).

2018 – участь у ІV Всеукраїнській літній школі Академії інноваційного розвитку освіти.

Науково-дослідницька діяльність

автор понад 170 наукових публікацій у вітчизняних та іноземних монографіях та журналах, зокрема виданнях, що індексуються базою даних SCOPUS та Web of Science, з питань мультиагентних систем, економіки високих технологій, міжнародного трансферу технологій, інноваційних технологій в освіті, професійних стратегій розвитку.

H-індекс за SCOPUS=3.

H-індекс за Google Scholar = 10.

переможець ряду всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів («Новітній інтелект України», «Архетипіка та державне управління» (2013–2018 рр.), «Інноваційні проекти розвитку регіонів» (2012–2013 р.), Міжнародна олімпіада з педагогіки серед молодих вчених (2014 р.), «Україна – 2025» (2016 р.) та ін.).

володар міжнародних індивідуальних грантів (США (2014), Великобританія (2015-2017), Польща (2015)) з проблематики міжнародного трансферу технологій та інноваційного розвитку.

наукова робота зі студентами (зокрема І (2013), ІІІ (2018) місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді) та ін.

у 2010 та 2013 рр. був нагороджений премією Академії наук вищої освіти України за кращі наукові роботи студентів і молодих вчених (2010 р.) та цикл наукових робіт (2013 р.).

у 2012 р. був нагороджений Міжнародною премією ім. Е.О. Дідоренко.

у 2013–2014 рр. отримував академічну стипендію Президента України для аспірантів.

у 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 рр. був нагороджений дипломами в рамках міжнародного проекту GІSAP (Великобританія).

2015-2016 – керівник проекту «Internationalization of technology transfer and research results commercialization (INTERTETRACOM)», фінансування надано в рамках українсько-польського проекту «Інноваційний університет. Фаза ІІ. Інтернаціоналізація».

2017 р. – член колективу виконавців Гранту Президента для докторів наук «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» (ДФФД України).

з жовтня 2017 р. – керівник держбюджетного науково-дослідного проекту «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України».

2018 р. – участь у Проекті Модуль Жан Моне «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «Erasmus+».

з травня 2018 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Досвід проведення експертизи:

Оцінка наукових статей в рамках Open European-Asian Research Analytics Championship in Economics and Management міжнародного проекту GISAP (Велика Британія)


Автор тренінгів:

Шкільна освіта в умовах Індустрії 4.0: конструювання успішного майбутнього

Менеджмент наукових досліджень у школі: просто про складне

Skip to toolbar