Академія інноваційного розвитку освіти

Шарлович Зоя Павлівна

Шарлович Зоя Павлівна

Шарлович Зоя Павлівна, к.п.н., завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, асистент кафедри «Сестринська справа», викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

Освіта: магістр за спеціальністю «Сестринська справа», спеціаліст за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти із 2015р.

Педагогічна діяльність: викладач медсестринських дисциплін.

Громадська та наукова діяльність:

  • член робочої групи МОН України з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих» (із 2018р.);
  • член робочої групи спільного проекту МОЗ України та Швейцарського інституту тропічної медицини та  громадського здоров’я «Реформа медичної освіти в Україні» за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (із 2018р.);
  • член редакційної колегії щомісячного журналу з медсестринства «Довідник головної медичної сестри» за інформаційної підтримки МОЗ України, Київ, «МЦФЕР-Україна» із 2015р.;
  • член-кореспондент Академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (із 2016р.);
  • член Атестаційної комісії асоціації лікарів області УОЗ Житомирської ОДА – молодших спеціалістів з медичною освітою усіх профілів із 2017р.;
  • член Асоціації медичних сестер Житомирської області із 01.01.2018р.

Організатор проведення щорічних молодіжних форумів та науково-практичних конференцій та інформаційно-просвітницьких заходів для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Щорічна активна участь та виступи з доповідями на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, на методичних радах та педагогічних читаннях в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

Стажування та інші форми підвищення кваліфікації:

  • міжнародне стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти», на базі університету Сollegium Civitas (Warszaw) Варшава, Польща, 2018р.;
  • міжнародне стажування у Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Republic of Belarus, яке включало в себе участь у тренінгу “Adult educational technologies (2019р.) ;
  • осіння школа з медичної освіти (Швейцарський проект, м. Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2019р.).
  • більше 20 онлайн-курсів, вебінарів, тренінгів за спеціальністю та організаційно-методичних.

Автор друкованих видань: 63 наукових статей, 15 з яких відповідають вимогам ВАК, співавтор 4 монографій.

Індекс цитування в базі Google Академія h-індекс – 2; і-10 індекс – 1 Посилання на наукові джерела:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5bUJOkgAAAAJ&hl=ru

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8115-9838

 


Автор тренінгів:

Педагогічні основи навчання пацієнтів і їх родин в медичній практиці

Основи психології та міжособового спілкування. Спілкування як форма діяльності

 

Skip to toolbar