Академія інноваційного розвитку освіти

Педагогічні основи навчання пацієнтів і їх родин в медичній практиці

Цікавими для вивчення і застосування в практичній діяльності медсестри є медсестринська педагогіка як галузь педагогічної науки; поняття педагогіки як науки про виховання людини. Основне завдання медичної сестри-педагога – розвиток самостійності пацієнта. Одним із обов’язків медичної сестри є навчання пацієнта і його родини елементам само- та взаємодогляду, дотриманню здорового способу життя,  активного пошуку шляхів до якісного життя в умовах хвороби та мотивації до одужання.

Мета тренінгу: ознайомити учасників із методологією і технологією підготовки і проведення навчання пацієнтів та їх родичів, що, сприятиме продуктивній практичній діяльності.

Під час тренінгу учасники дізнаються:

  • як встановлювати мету, мотиваційні пріоритети навчання пацієнта для максимального забезпечення його потреб в отриманні знань; 
  • як визначати реальний рівень обізнаності пацієнта щодо свого здоров’я; 
  • як моделювати зміст інформації з індивідуального навчання та способи її подання пацієнтам або членам його родини (розповідь, бесіда, диспут, лекція, приклад, мультимедійна презентація, демонстрація відеороликів, випуск санбюлетнів і брошур);
  • як моделювати методи виховання пацієнта, спрямовані на оволодіння знаннями, уміннями, навичками: методи привчання (практичні методи: тренування, доручення, гра, праця);
  • як моделювати додаткові методи, спрямовані на виховання дисциплінованості пацієнта для формування його поведінки в умовах хвороби з метою створення повноцінної життєдіяльності: методи заохочення, покарання як виховний стрижень усвідомлення залежності стану здоров’я від особистого ставлення до себе;
  • як спонукати пацієнтів до інтерпретації  (пояснення) своїх вчинків у зв’язку із хворобою та зміни поведінки за для одужання;
  • як аналізувати педагогічні ситуації впродовж навчання пацієнта, шукати шляхи їх розв’язання та об’єктивно оцінювати отримані результати;
  • як аналізувати ефективність методів, прийомів та засобів, що застосовує медсестра в професійно-педагогічній діяльності;
  • як передбачати можливих труднощів, пов’язаних із конкретними медсестринськими діями з метою своєчасного їх попередження;
  • як допомогти пацієнтам так організувати свою життєдіяльність, щоб вона забезпечувала збереження здоров’я, а у випадку хвороби, сприяла швидкому одужанню.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar