Академія інноваційного розвитку освіти

Молчанова Тетяна Олегівна

 

Молчанова Тетяна Олегівна

Професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

Сфера наукових інтересів – мистецтво піаніста-концертмейстера у контексті історико-культурних процесів і принципів практичного функціонування цього різновиду

Участь у проектах:

  • Автор першого в Україні навчального посібника «Мистецтво піаніста-концертмейстера» (2001, 2-ге вид., перер.,  доп.,  2007)
  • Викладає курс «Warsztaty Artystyczne» (з питань спільного виконавського процесу) на кафедрі музики Університету ім. Я. Длугоша  (Ченстохова, Польща, з 2010 року)
  • Автор творчого проекту «Маловідомі жінки-композитори» (з 2011 року)
  • Засновник музичного фестивалю «Мистецтво піаніста-концертмейстера» (з 2017 року)
  • Сталий член журі Міжнародного конкурсу концертмейстерів «AMADEUS» (з 2007 року)
  • Сталий член журі Міжнародного конкурсу піаністів ім. М.Тарнавецької (Лодзь, Поддембіце, Польща, з 2018 року).

Досвід роботи:

  • професор кафедри концертмейстерства, доктор мистецтвознавства
  • проводить майстер-класи, читає лекції (в Україні та за кордоном)
  • участь у вебінарах Всеукраїнської асоціації закладів мистецької освіти

Автор 157 друкованих праць: з них 135 статей у  наукових часописах  України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Польщі, Росії,  4 анотованих бібліографічних покажчиків літератури  з питань концертмейстерства,  4 навчально-методичних посібників,  «Малої енциклопедії піаніста-концертмейстера, артиста камерного ансамблю», енциклопедії «Пианисты-концертмейстеры, артисты камерного и фортепианного ансамбля»,  енциклопедичного довідника «Галицька концертмейстерська школа», 2 монографій: «З історії ансамблевого музикування»,  «Мистецтво піаніста-концертмейстера: історія, теорія, практика»,  4 програм, силабусу для асистентів-стажистів.

 


Автор тренінгів:

Авторський курс-тренінг Тетяни Молчанової

«МИСТЕЦТВО ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА».

Провідний теоретик концертмейстерства знайомитиме вас з історією, теорією та практичними напрямами роботи цього музиканта. Цікаві факти, різноманітні ілюстрації, аргументовані практичні  курси.  Кожна лекція  збагатить вас, як фахівця та  надасть право на отримання сертифікату.

Три  головні постулати тренінгів:

«Виховання <…> досягло своєї мети, коли людина <…> оволоділа силою та волею навчати саму себе впродовж життя і знає спосіб і засоби, якими може здійснити це»

(Фрідріх Адольф Вільгельм Дистервег, німецький педагог-демократ  кінця XVIII–поч. XIX ст.)

«Вічна радість мого фаху полягає у тому, що навчатися можна завжди. Вік немає ніякого значення, і якщо хтось відкриє двері та засвітить все наново, я із вдячністю вдихну свіжого повітря»

(Джеральд Мур, британський концертмейстер)

«Повагу партнерів швидше завоює той, хто є начитаним,ерудованим і розумним»

(Станіслав Саварі, український концертмейстер, народний артист України)

Читання з листа як важлива складова розвитку піаніста: алгоритм навчання

Творча лабораторія піаніста-концертмейстера та соліста

МИСТЕЦТВО СПІЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ: історико-культурний контекст

Міра і пропорційність виконавського тандему «піаніст-концертмейстер – соліст». Термінологія спільного виконавського процесу

Маловідомі жінки-композиторки у соціокультурній ситуації XVI-XІX ст.

Skip to toolbar