Академія інноваційного розвитку освіти

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЕТИМОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФАХУ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: переосмислення термінологічних розбіжностей визначень

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЕТИМОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФАХУ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: переосмислення термінологічних розбіжностей визначень

Цільова група: концертмейстери, викладачі фаху «піаніст-концертмейстер», «артист камерного ансамблю»,  викладачі  інших виконавських напрямів, які прагнуть розвиватися у своїй професії. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів  і концертмейстерів у системі музично-педагогічної та виконавської освіти.

Спікер, автор та розробник вебінару: Молчанова Тетяна Олегівна, професор, доктор мистецтвознавства, експерт з питань спільного виконавського процесу, завідувач кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка

Анотація

У концертно-виконавському та навчальному  просторі  панує вельми парадоксальна ситуація: професія  піаніста-концертмейстера існує, має свою специфіку, виконавські та педагогічні завдання, отримала  широкої затребуваності саме як фах,  проте і дотепер  позиціонується на сходинці музиканта другого ґатунку, якого зневажливо зараховують лише до  когорти музикантів-служників. Спробуємо проаналізувати історичні коріння  цього хибного визначення.

У цьому контексті також потребують чіткого впорядкування визначення, які використовуються в окресленні професійної спрямованості фаху «піаніст-концертмейстер», «артист камерного ансамблю». Розбірливо диференціювати   їх рольові функції, ознаки подібності та відмінності.

Мета програми: дізнатися історію походження  хибного визначення концертмейстера як другорядного музиканта; переконатися,  що в усіх царинах  концертного виконавства мистецтво піаніста-концертмейстера  утримує преференційну першість;  з’ясувати  розбірливу диференціацію рольових функцій кожного виконавського напряму: «акомпаніатор», «акомпанування», «акомпанемент», «артист камерного ансамблю», «ансамбліст»,  «капельмейстер», «клавірист», «концертмейстер», «концертмейстер-ілюстратор», «корепетитор», «піаніст-ілюстратор музики», «супровід», «тапер»;  ознаки їх подібності та відмінності.

Освітні завдання програми:

 1. Довести недієвість визначення піаніста-концертмейстера як музиканта другого ґатунку, беззастережно стверджуючи паритетність виконавського тандему «піаніст-концертмейстер-соліст».
 2. Розбірливо окреслити поняття та фахові функції кожного виконавського напрямку професій спільного виконавського процесу, які вільно та доволі хаотично функціонують у нашому мовленні, існують й у наукових розвідках, навчально-методичній літературі, артикулюючись як взаємозамінні. Аргументувати  кожен.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгу/вебінару.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими монографіями, навчальними посібниками, науково-методичними розробками, статтями.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 1,5 академічні години. Навчання відбувається за планом на платформі Zoom.

Програмні результати навчання:

Знання:

Учасники тренінгу дізнаються, як і коли  виникла неоднозначність у визначенні концертмейстера як музиканта другого ґатунку, за яких часів формувалася, чому так довго триває. Чому сучасне виконавство вже немислиме без участі піаніста-концертмейстера.

Також зрозуміють, чому усі жанрові егоцентризми, мовностилістична неграмотність і суржикові лексеми, які довільно та регулярно фігурують у методичних розробках, статтях, усному мовленні та навіть у наукових розвідках, певним чином дискримінують фах піаніста-концертмейстера та артиста камерного ансамблю,  та потребують коректного уточнення, оскільки вельми часто саме у фортепіанній партії зосереджено значно більшу частину фактурного матеріалу (часом доволі технічно складного).

Установки до:

 • пізнання,
 • грамотного використання окреслених дефініцій,
 • особистісно-професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Зрозуміти хибність твердження щодо другорядності фаху піаніста-концертмейстера, недооцінки його ролі у спільному виконавському процесі та помилкової впевненості, що цей різновид діяльності не потребує особливої піаністичної майстерності та нею може займатися будь-який піаніст.
 2. Розглянути концептуальну етимологію та культурологічні передумови   становлення  фаху піаніста-концертмейстера, охарактеризовано тезаурус  дефініцій: „акомпанемент”, „акомпаніатор”, „акомпанування”, „артист камерного ансамблю”, „капельмейстер”, „клавірист”, „концертмейстер”, „концертмейстер-ілюстратор”,  „корепетитор”, „піаніст-ілюстратор музики”,  „супровід”, „тапер”,  які дотепер позбавлені конкретики форм і визначень.
 3. Скореговувати певну термінологічну розбіжність у жанровому тлумаченні творів, призначених для виконання з фортепіано, водночас певні суржикові лексеми та невправно побудовані фахові визначення.


УВАГА!

 • Запису даного вебінару не буде.
 • Участь платна (без отримання сертифікату) – 50 грн.
 • Участь та сертифікат про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.
 • Матеріали тренінгів розсилатися учасникам не будуть.
 • Щодо нотного матеріалу – особиста домовленість з автором тренінгу.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “КОНЦЕПТУАЛЬНА ЕТИМОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФАХУ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: переосмислення термінологічних розбіжностей визначень

Подати заявку


Організаційний внесок за участь у вебінарі (без отримання сертифікату), що триває 1,5 години – 50 грн.

Участь у вебінарі + сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND  

Skip to toolbar