Академія інноваційного розвитку освіти

Ритмічно-ігрова діяльність у професійній підготовці майбутніх музичних педагогів

Ритмічно-ігрова діяльність у професійній підготовці майбутніх музичних педагогів

Розробник програми: Ірина Новосядла, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, піаністка, музичний педагог.

Актуальність: актуальність програми зумовлена освітніми потребами, що стосуються професійної підготовки студентів музично-педагогічної спеціальності. Універсальний підхід до надання освітніх послуг за кількома кваліфікаціями – вчитель музики, музичний керівник закладу дошкільної освіти, викладач початкових спеціалізованих навчальних мистецьких закладів (за видами) – вимагає впровадження форм і методів навчання, що здатні забезпечити формування у майбутніх музичних педагогів необхідних фахових компетентностей. Серед них – вміння застосовувати сучасні педагогічні технології в навчальному процесі, демонструвати системні знання щодо принципів методів і форм проведення занять з музичних дисциплін.  

Основою програми є прогресивні педагогічні системи, що ґрунтуються на інноваційних методиках, заснованих на триєдиному принципі  «музика – мова – рух». Одним із очікуваних результатів навчання є здатність здобувачів вищої освіти вирішувати педагогічні художньо-творчі завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх музичних здібностей.

Розвиток ритмічного відчуття – здатності емоційно переживати музику, відчувати виразність ритму і точно його відтворювати – є одним із найпроблемніших аспектів музичного навчання й виховання. Деякі педагоги допускаються помилки, вважаючи, що відчуття ритму належить до музичних здібностей, котрими людина наділена від природи, а отже, якщо вона не здатна точно відтворити ритмічний малюнок, виконати танцювальні рухи під музику, значить, виправити це неможливо. Насправді, музично-ритмічне відчуття піддається корекції, цю здібність можна розвинути за умови вміло підібраних методів і форм навчання. Особливо це стосується роботи з дітьми, ефективність якої залежить від того, наскільки сам педагог захоплений цим процесом. Очевидно, що вчитель, котрий тільки розпочинає свою професійну діяльність, може успішно навчити своїх вихованців лище у тому випадку, коли сам володіє  потрібними вміннями й практичними навичками.

Мета програми: отримання практичного досвіду використання ефективних методів розвитку ритмічного відчуття.

Освітні завдання програми: сформувати розуміння особливостей розвитку відчуття ритму в учнів різних вікових категорій; окреслити значення ігрової діяльності у ритмічному вихованні. Ознайомити зі способами і методами розвитку відчуття ритму засобами музично-ігрової діяльності.

 Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: студенти музично-педагогічних спеціальностей, музичні керівники ЗДО, педагоги-музиканти закладів середньої, вищої та позашкільної освіти, шкіл естетичного виховання тощо.

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про сучасні зарубіжні і вітчизняні авторські концепції креативного музичного виховання
 • Знання про методи розвитку ритмічного відчуття

Уміння (навички):

 • Практичні навички розвитку відчуття ритму та координації рухів за допомогою музично-рухових ігрових вправ

Установки до:

 • творчості
 • креативності
 • інноваційного підходу
 • професійного розвитку.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Ретроспективний аналіз методик і педагогічних систем музично-ритмічного виховання
 2. Засоби і форми ритмічно-ігрової діяльності для розвитку музичних здібностей учнів
 3. Практичні вправи для розвитку відчуття ритму та координації.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів    

Skip to toolbar