Академія інноваційного розвитку освіти

Технічний розвиток піаніста: психофізіологічні проблеми

Технічний розвиток піаніста: психофізіологічні проблеми

Розробник програми: Ірина Новосядла, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, піаністка, музичний педагог.

Актуальність: Методика фортепіанного навчання сформована педагогічним досвідом, що опирається на багатовікові традиції виконавства. І розвиток технічних навичок завжди був в центрі уваги видатних піаністів-педагогів. Сьогодні їхні методичні поради активно використовуються у практиці фортепіанного навчання різних рівнів – від початкового до професійного, однак не завжди вдається досягти бажаних результатів. Дуже важливо вміти підібрати правильний метод навчання, коли враховуються музично-слухові та природні фізіологічні можливості учня, його психологічні особливості, характер моторної  обдарованості. Часто виконавські  здібності важко розвинути через психологічні та фізіологічні проблеми. В таких ситуаціях потрібно навчати учня через абсолютне усвідомлення ним доцільності тих чи інших прийомів гри, паралельно працюючи над звільненням апарату, набуттям впевненості, сконцентрованості та пластичності.

На жаль, на сьогоднішній день багато педагогів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів не розуміють зв’язку між обмеженими технічними можливостями учня і його можливою затисненістю. Такі педагоги навантажують учня роботою над численними вправами, гамами та іншим технічним матеріалом, не усуваючи основну причину затиснення й не вирішуючи головної причини відсутності прогресу технічних можливостей учня – ролі свідомості та психологічних налаштувань у грі на фортепіано.

Подолання виконавських труднощів повинно привести до повного і безперешкодного підпорядкування рухової системи музичній волі виконавця у всіх найтонших її проявах, причому, підпорядкуванню автоматичному. Саме за таких умов особливого значення набуває проблема розвитку виконавської техніки учнів через осмислення  психофізіологічних особливостей. 

Мета програми: аналіз процесу розвитку технічних навичок піаністів через осмислення й усунення психофізіологічних проблем.

Освітні завдання програми: сформувати розуміння причин виникнення технічних вад. Усвідомити основні психофізіологічні чинники, що впливають на розвиток виконавських навичок та правильно використовувати методи корекції.

 Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: викладачі фортепіано спеціалізованих музичних навчальних закладів різних рівнів, студенти-піаністи  та ін.

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі спеціалізованої музичної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Фортепіанні «технічні» школи і їх значення у формуванні виконавських методик
 • Поняття «техніки» у фортепіанному навчанні та виконавстві

 Уміння (навички):

 • Визначити проблеми розвитку фортепіанної техніки
 • Вибрати ефективні способи усунення недоліків

Установки до:

 • творчості
 • креативності
 • професійного розвитку.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Фортепіанна техніка як педагогічна проблема
 2. Психофізіологічні чинники гальмування технічного розвитку: як виявити і розпізнати

3.Моделювання проблеми і визначення ефективного способу її усунення.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів  

Skip to toolbar