Академія інноваційного розвитку освіти

Косенко Валентина Миколаївна

Косенко Валентина Миколаївна

Косенко Валентина Миколаївна

Косенко Валентина Миколаївна – зав. відділення “Стоматологія” КВНЗ “Житомирський медичний інститут” ЖОР, старший викладач кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат медичних наук, викладач вищої категорії, викладач–методист, а також:

Член  Академії  міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”;

Член науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України №375 від 6.04.2016 “Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісй) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України”(2016-2019);

Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12010104 «Стоматологія» у Ківерцівському медичному коледжі  (20-22 березня 2017) (Наказ МОН України № 368-А від 19.03.17);

Член атестаційної комісії середніх медичних працівників Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2016-2017 рр.)

 

Участь у проектах:

 • Розробник мультимедійного супроводу та методичного забезпечення до навчальної дисципліни “Методологія науково-дослідної роботи”
 • Автор та співавтор підручників, навчальних посібників, монографій:
 • Косенко В.М. Інтерактивні методи при вивченні навчальної дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи»: навч. посіб. Житомир, 2017. 101 с.
 • Круковська І.М., Косенко В.М. Методологія науково-дослідної роботи: навч.посіб. Житомир ЖНАЕУ, 2018.- 244
 • Науково-прикладні дослідження студентів магістратури з медсестринства, захищені магістерські роботи та створені об`єкти інтелектуальної власності: колективна монографія. Шатило В. Й., Свиридюк В. З., Круковська І.М.,Косенко В.М. та ін.; за ред. В. Й. Шатила. Житомир: Абсолют-принт, 2018. 108 с.
 • Керівник студентськими науково-дослідними роботами, які були відзначені на Всеукраїнських конкурсах:
 • Студентка Васильчук Олена. Наукова робота “Аналіз результатів опитування студентів Житомирського інституту медсестринства щодо дотримання правил гігієни порожнини рота”. Конкурс наукових робіт у межах ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвяченого 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України (24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль). Диплом ІІ ступеня
 • Студентка Шелест Аліна Олексіївна. Наукова робота “Сучасний погляд на значення ігрових технологій в процесі навчання дітей правилам догляду за порожниною рота” Конкурс наукових робіт у межах V Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених (4-6 квітня 2018 року, Чернівці). Диплом Ш ступеня
 • Студентка Шелест Аліна Олексіївна. Наукова робота “Досвід організації санітарно-освітньої роботи серед школярів молодших класів” Конкурс наукових робіт у межах XXII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2018 р. Конкурс проведено на базі ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет” імені І.Я.Горбачевського). Диплом ІІ ступеня
 • Студентка Шелест Аліна Олексіївна. Наукова робота “Ефективність ігрових технологій в процесі навчання дітей молодшого шкільного віку правилам догляду за порожниною рота за участю медичної сестри”. Студентка взяла участь в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на базі Харківського національного медичного університету та здобула ІІІ місце
 • Студентка Шелест Аліна Олексіївна. Наукова робота”Гра як метод навчання дітей молодшого шкільного віку правилам догляду за порожниною рота”. Конкурс наукових робіт в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку 2019”. Диплом ІІ ступеня

Досвід роботи:

 • Викладач навчальної дисципліни “Методологія науково-дослідної роботи”. Педагогічний стаж 18 років
 • Виступи-тренінги на семінарах для слухачів курсів підвищення кваліфікації відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР
 • Участь у щорічних конференціях:
 • Косенко В. М., Мельник А. О. “Art therapy in the process of providing educationalservices to persons experiencing crisis states in connection with the stay of one parent in the ATO zone”. Матеріали МІЖНАРОДНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ АСАМБЛЕЇ “Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни”.2018.Том 1.С.51-65
 • Косенко В.М. Формування загальних і фахових компетентностей на практичному занятті з навчальної дисципліни “Профілактика стоматологічних захворювань” Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи” (20-21 жовтня 2016). Житомир, 2016. 74-76
 • Косенко В.М. Роль кадрового потенціалу в реалізації Європейських принципів збереження та зміцнення стоматологічного здоров’я населення України Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України.Київ,2017. С.74-76
 • Косенко В.М., Мельник А.О. Значення української мови в професійній діяльності медичних працівників У Наукова конференція “Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці”. Збірка наукових праць.Харків,Х.:Технологічний Центр, 2017.С.42.
 • Косенко В.М. Навчання дітей молодшого шкільного віку правилам гігієни порожнини рота з використанням технології «Едьютеймент» Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку»(5-6жовтня 2017, м. Харків).Харків, 2017.С. 64-68
 • Косенко В.М. Аналіз соціальних і пізнавальних мотивів, які спонукають майбутніх гігієністів зубних до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням Матеріали Всеукраїнської науково – методичної Інтернет- конференції, присвяченої Дню заснування Черкаської медичної академії ( 15 жовтня 2017 року, м.Черкаси).Черкаси, 2017.46-51
 • Косенко В.М. Досвід підготовки гігієніста зубного в ЖІМ: проблеми та перспективи Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Вища освіта в медсестринстві : проблеми та перспективи”(15-16 жовтня). Житомир, 2015. С. 87-90
 • Косенко В.Н. Некоторые вопросы организации научно-исследовательской работы в процессе получения высшего  образования стоматологами-гигиенистами MODERN TECHNOLOGIES IN SYSTEM OF ADDITIONAL AND PROFESSIONAL EDUCATION // Materials of the 5 international scientific conference. May 2-3, 2017. Prague, 2017. 64-68
 • Kosenko Yalentyna Analysis of school-aged children dental caries process activity test Human health as a problem of medical sciences and humanities Materials of the 3 international scientific conference. April 20-21, 2017. Prague, 2017.   52-55
 • Косенко В.М. Професійно-практична підготовка майбутніх гігієністів зубних Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи”. Житомир,2017.147-149
 • Косенко В.М., Задорожний М.С., Скиба І.М. Залучення гігієніста зубного до надання профілактичних послуг дитячому населенню Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота”(19-21 квітня 2018). Тернопіль :Укрмедкнига, 2018. С.32-34
 • Косенко В.М., Скиба І.М. Аналіз показників успішності студентів відділення “Стоматологія” при вивченні навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи”. – Житомир, 2019
 • Косенко В.М., Скиба І.М.Доцільність застосування інтерактивної технології “ділова клінічна гра” на практичному занятті з навчальної дисципліни “Профілактика стоматологічних захворювань” Матеріали Всеукраїнської науково – методичної Інтернет- конференції, присвяченої Дню заснування Черкаської медичної академії Черкаси, 2019.
 • Косенко В.М., Шелест А.О., Нурдінов Е.Х. Перспективність застосування мобільних додатків у процесі навчання дітей правилам догляду за порожниною рота ADVANCES OF SCIENCE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy VaryUkraine, Kyiv, 11 October 2019,114-119
 • Косенко В.М. Технологічна карта до створення кейс-завдань до теми “Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота” при вивченні навчальної дисципліни “Профілактика стоматологічних захворювань” The 12th International youth conferencePerspectives of science and education” (September 27, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 487-494

Нагороди:

 • Грамота за I місце у конкурсі “Кращий викладач-керівник НДРС”;
 • Диплом за перемогу у номінації “Краща інновація 2016 року”;
 • Грамота за вагомий внесок у справу підготовки спеціалістів для системи охорони здоров’я та з нагоди Дня медичного працівника;
 • Диплом за перемогу в номінації “Кращий викладач-методист 2017 року” в рамках загальноінститутського конкурсу професійного визнання “Тріумф – 2017”;
 • Почесна грамота Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму відповідальне та добросовісне виконання професійних обов’язків (листопад 2017)
 • Грамота за перемогу в загальноінститутському конкурсі професійного визнання “Тріумф – 2019”;
 • Подяка за вагомий внесок в розвиток студентської науки (2019)
 • Почесна грамота Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, відповідальне, добросовісне виконання професійних обов’язків (2019)

 


Автор тренінгів: 

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти

Skip to toolbar