Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти

Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти сприяє розвитку наукової активності, усвідомлення необхідності пошуку наукового підґрунтя та аналізу отриманих результатів і дозволить поетапно організувати науково-дослідницьку роботу студентів на практичних заняттях та в позаурочний час. Учасники тренінгу дізнаються  про роль методу проектів у формуванні сучасного фахівця; як організаційна культура впливає на … Continue reading Організація науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти