Академія інноваційного розвитку освіти

Міра і пропорційність виконавського тандему «піаніст-концертмейстер – соліст». Термінологія спільного виконавського процесу

Міра і пропорційність  виконавського тандему «піаніст-концертмейстер – соліст». Термінологія спільного виконавського процесу

Цільова аудиторія: концертмейстери, викладачі фаху «піаніст-концертмейстер», «артист камерного ансамблю»,  викладачі  інших виконавських напрямів, які прагнуть розвиватися у своїй професії, студенти, учні.

Спікер, автор та розробник вебінару: Молчанова Тетяна Олегівна, професор, доктор мистецтво-знавства, завідувач кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка

Анотація

У концертно-виконавському та навчальному  просторі  панує вельми парадоксальна ситуація: професія  піаніста-концертмейстера існує, має свою специфіку, виконавські та педагогічні завдання, отримала  широкої затребуваності саме як фах,  проте і дотепер  позиціонується на сходинці музиканта другого ґатунку, якого зневажливо зараховують лише до  когорти музикантів-служників.

Спробуємо разом  з вами проаналізувати історичні коріння  цього хибного визначення.

У цьому контексті також потребують чіткого впорядкування визначення, які використовуються в окресленні професійної спрямованості фаху «піаніст-концертмейстер», «артист камерного ансамблю». І спільно з вами розбірливо диференціюємо  їх рольові функції, ознаки подібності та відмінності.

Завдання навчального тренінгу:

  1. Довести недієвість визначення піаніста-концертмейстера як музиканта другого ґатунку, беззастережно стверджуючи паритетність виконавського тандему «піаніст-концертмейстер-соліст».
  2. Розбірливо окреслити поняття та фахові функції кожного виконавського напрямку професій спільного виконавського процесу, які вільно та доволі хаотично функціонують у нашому мовленні, існують й у наукових розвідках, навчально-методичній літературі, артикулюючись як взаємозамінні. Аргументувати  кожен.

Результати: 

*Учасники тренінгу дізнаються, як і коли  виникла неоднозначність у визначенні концертмейстера як музиканта другого ґатунку , за яких часів формувалася, чому так довго триває. Чому сучасне виконавство вже немислиме без участі піаніста-концертмейстера.

Також зрозуміють, чому усі жанрові егоцентризми, мовностилістична неграмотність і суржикові лексеми, які довільно та регулярно фігурують у методичних розробках, статтях, усному мовленні та навіть у наукових розвідках, певним чином дискримінують фах піаніста-концертмейстера та артиста камерного ансамблю,  та потребують коректного уточнення, оскільки вельми часто саме у фортепіанній партії зосереджено значно більшу частину фактурного матеріалу (часом доволі технічно складного).

Вміння та навички, які слухач отримає на тренінгу:

  • слухач дізнається про історію походження хибного визначення концертмейстера як другорядного музиканта;
  • переконається, що в усіх царинах  концертного виконавства мистецтво піаніста-концертмейстера  утримує преференційну першість.
  • з’ясує розбірливу диференціацію рольових функцій кожного виконавського напряму: «акомпаніатор», «акомпанування», «акомпанемент», «артист камерного ансамблю», «ансамбліст», «капельмейстер», «клавірист», «концертмейстер», «концертмейстер-ілюстратор», «корепетитор», «піаніст-ілюстратор музики», «супровід», «тапер»; ознаки їх подібності та відмінності.


За участь у вебінарі ви отримаєте:

Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).

УВАГА!

  • Запису даного вебінару не буде.
  • Матеріали тренінгів розсилатися учасникам не будуть.
  • Щодо нотного матеріалу – особиста домовленість з автором тренінгу.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Міра і пропорційність  виконавського тандему «піаніст-концертмейстер – соліст». Термінологія спільного виконавського процесу

Подати заявку


Організаційний внесок за вебінар, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar