Академія інноваційного розвитку освіти (АІРо)

Емоційний інтелект та особистісне зростання

Емоційний інтелект та особистісне зростання

Цільова аудиторія: для вихователів, педагогів, класних керівників, практичних психологів і соціальних педагогів, державних службовців, які працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, а також для дорослих.  

Анотація: Успіх людини, уміння будувати соціальні зв’язки і досягати поставлених цілей безпосередньо залежать від його емоційного інтелекту. Емоційний інтелект визначається як здатність людини до усвідомлення, прийняття та управління емоційними станами і почуттями як власними, так і інших людей, що формуються протягом життя людини у спілкуванні та професійній діяльності. Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної самореалізації особистості. Високий емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і розум, відчути внутрішню свободу та відповідальність, усвідомити власні потреби і мотиви поведінки, рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя. Передбачає групову дискусію, арт-терапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації, передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, роботи в парах і групах.

Мета та завдання тренінгу:

– сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей, які допоможуть досягти успіху в особистісній сфері.

– навчити розпізнавати власні емоційні стани і стани інших людей.

– сприяти поліпшенню взаємин в особистісній і професійній сферах через усвідомлення і управління своїми емоціями.

– розвинути навички впливу на емоційний стан іншої людини.

– навчити технікам роботи зі стресом, навчити створювати внутрішній комфорт в будь-яких ситуаціях.

– формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, емоційно-вольової саморегуляції поведінки.

– розвиток позитивної Я-концепції.

Учасники тренінгу дізнаються:

  • чотири складові емоційної компетентності: Самоусвідомлення; Саморегуляція; Розшифровка емоцій партнера; Управління відносинами;
  • емоційна і раціональна складові при прийнятті рішення;
  • стереотипи, що заважають усвідомленню і вираженню емоцій;
  • відпрацювання навичок емоційної обізнаності: проведення емоційного самоаналізу;
  • техніки управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення;
  • про психологічні методи та методики збереження та зміцнення професійного здоров’я;
  • як протистояти емоційному вигоранню.

Під час тренінгу учасники отримали практичні та теоретичні уміння та навички:

  • вміння відпрацювання навичок емоційної обізнаності
  • користуватися техніками управління власними емоціями та підвищення самоусвідомлення
  • вміння використовувати психологічні методи та методики в роботі

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Перейти до панелі інструментів