Академія інноваційного розвитку освіти

Організація інклюзивного навчання в освітньому закладі

Організація інклюзивного навчання в освітньому закладі

Спікерка: Воронцова Емілія Валеріївна, експерт з проєктного менеджменту, практичний психолог, координатор проєкту «Росток», науковий співробітник відділу проектної діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», психолог, спеціаліст вищої категорії, засновник Громадської організації «Центр сімейної реабілітації дітей з інвалідністю та інвалідизуючими захворюваннями» Софія», автор  більше ніж 80 наукових, науково-методичних, методичних розробок, нагороджена галузевими відзнаками «Відмінник освіти», «Василя Сухомлинського».

Актуальність. У період розбудови незалежної України у фокусі постійної уваги перебувають освіта осіб з особливими освітніми потребами, сприяння реалізації прав на особистісний розвиток, пошук ефективних стратегій втілення теоретичних та практичних засад рівного доступу до якісної освіти таких громадян, більшість з яких має інвалідність. Нині освіта дітей з особливими освітніми потребами є одним із головних пріоритетів сучасних освітніх реформ, які визначено законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцією «Нова українська школа» та ін.

Принципово змінено підходи до здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами. Нині такі особи мають право здобувати освіту відповідного рівня у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, зокрема у спеціальних закладах (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), а також у закладах професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої і вищої освіти. У 2020/21 навчальному році в Україні функціонувало 319 спеціальних закладів освіти з контингентом у 42,3 тис. учнів.

Поширюється практика інтегрування дітей з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього простору, відповідно активізуються наукові дослідження, спрямовані на обґрунтування науково-теоретичних та науково-методичних засад інклюзивного навчання. У 2016/17 навчальному році інклюзивно навчалися 4,2 тис., у 2018/19 —12,3 тис. учнів. З початку 2020/21 навчального року в інклюзивних класах розпочали навчання 25,1 тис. учнів. Тож, перед освітньою системою України постає завдання: з одного боку, забезпечити кожній дитині з особливими освітніми потребами доступність навчання, альтернативність форм та закладів освіти, здобуття у подальшому бажаного освітнього рівня і водночас надати корекційно-реабілітаційний та психолого-педагогічний супровід, а з іншого — запровадити інноваційні передові технології, що відповідають кращим європейським стандартам.

Водночас окреслено коло актуальних проблемних питань щодо психолого-педагогічного та корекційно-розвиваючого супроводу цієї найвразливішої категорії громадян України, а також шляхів їх вирішення.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, державних службовців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

Мета програми: ознайомити слухачів з міжнародними і вітчизняними концепціями організації інклюзивного середовища в освітніх закладах. Допомогти визначити шляхи організації інклюзивної освіти у закладі освіти по місцю своєї роботи.

На семінарі будуть розглянуті такі питання:

 1. Поняття «Діти з особливими потребами»
 2. Міжнародне і вітчизняне нормативне забезпечення інклюзивної освіти
 3. Моделі навчання дітей з особливими навчаннями, їх ефективність
 4. Поняття «Інклюзія», «Інклюзивна політика, практика, культура», «Інклюзивна освіта»
 5. Ритуали інклюзивного освітнього закладу
 6. Вчитель інклюзивного класу, його характеристики
 7. Особливі освітні потреби – як визначити дитину з розладами.
 8. Нормативно-методична база організації інклюзивного навчання.
 9. Чи завжди  дитина з ООП буде погано засвоювати інформацію та створювати складнощі у класі. Нозології ООП.
 10. Хто допомагає у навчанні дитини з ООП.
 11. Яка роль вчителя у житті дитини з ООП.
 12. Модель взаємодії учасників навчального процесу для дитини з ООП.
 13. Якого результату очікувати вчителю, що навчає дитину (дітей) з ООП.
 14. Методи та прийоми спілкування з дітьми, які мають ООП.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про моделі організації освіти дитини з особливими потребами, їх переваги та недоліки.
 • Підходи інших країн до організації освіти дітей з ООП
 • Моделі організації освіти дитини з ООП в Україні
 • Інформація про дослідження індексу інклюзивності освітнього закладу організація взаємодії в команді підтримки дитини з ООП

Уміння (навички):

 • Складати профіль суб’єктивного благополуччя;
 • складати психолого-педагогічний профіль дитини з ООП;
 • обирати види педагогічної діяльності для дитини з ООП – модифіковану програму та модифікований зміст навчального матеріалу;
 • досліджувати процес розвитку дитини відповідно до психолого-педагогічного профілю дитини (щоденник спостережень);
 • уміння активізації розумової діяльності на уроці;
 • методи концентрації уваги, прийоми запам’ятовування матеріалу.

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Поняття «дитина з особливими потребами
 2. Нормативне забезпечення освіти дітей з ОПП в Україні, Міжнародні конвенції щодо дітей з ООП
 3. Модель «Індивідуального благополуччя», діагностика, шляхи створення інклюзивного простору в освітньому закладі
 4. Техніки, технології, методики і прийоми роботи з дітьми з ООП різних нозологій.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Організація інклюзивного навчання в освітньому закладі”


За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar