Академія інноваційного розвитку освіти

Діагностика і корекція дітей з особливими освітніми потребами

Діагностика і корекція дітей з особливими освітніми потребами

Спікерка: Воронцова Емілія Валеріївна, експерт з проєктного менеджменту, практичний психолог, координатор проєкту «Росток», науковий співробітник відділу проектної діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», психолог, спеціаліст вищої категорії, засновник Громадської організації «Центр сімейної реабілітації дітей з інвалідністю та інвалідизуючими захворюваннями» Софія», автор  більше ніж 80 наукових, науково-методичних, методичних розробок, нагороджена галузевими відзнаками «Відмінник освіти», «Василя Сухомлинського».

Актуальність: Теоретичний аналіз та узагальнення наукових досліджень Л. С. Виготського, М.А. Порошенко, О. В. Гаврилова, з проблеми навчання й виховання дітей з порушенням інтелекту свідчить, що недорозвиток пізнавальних процесів, недоліки мовлення, порушення мотиваційної та вольової сфер негативно впливають на вироблення в них усвідомлених, адекватних ситуації форм поведінки (Г. М. Дульнєв, І. Г. Єременко, Г. Г. Запрягаєв, С. Ю. Конопляста, К. С. Лебединська, В. І. Лубовський та ін.).

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Саме тому вдосконалення системи освіти завжди пов’язане з пошуками способів індивідуалізувати і диференціювати навчання дітей у школі.

Зміни, які відбуваються у нашому суспільстві на сучасному етапі позначаються і на тенденціях розвитку освіти. Це виявляється і в посиленні уваги до урізноманітнення системи навчання, його спеціалізації та інтенсифікації, що, зрозуміло, неможливо без диференціації учнів за їх психологічними особливостями, насамперед, за здібностями, загальними та спеціальними. Справді, у практичній діяльності різних спеціалізованих шкіл, кількість яких щодня зростає, психологічно обґрунтований добір контингенту учнів дуже актуальний. Отже, диференціація дітей за навчальними можливостями стала реальністю у функціонуванні сучасної школи.

Мета програми: Ознайомлення слухачів з системою психологічного супроводу учнів в закладах освіти, визначення груп дітей з ООП, підходів до їх діагностики і корекції.

Освітні завдання програми: Усвідомлення педагогами важливості індивідуального підходу в освіті і розвитку до кожної дитини.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • Про системний підхід до організації психологічного супроводу здобувачів освіти в закладах освіти.
 • Знання про вікову періодизацію розвитку дітей
 • Знання про послідовність індивідуальної діагностики дітей, методи і методики, що застосовуються під час діагностики
 • Підходи до корекції вад розвитку

Уміння (навички):

Визначати рівень психічного розвитку дітей, визначення необхідних засобів корекції, конструювання корекційного заняття з дитиною, яка має ООП

Установки до:

 • інноваційності
 • творчості
 • креативності
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Системний підхід до психологічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти. Визначення груп дітей, які потребують психологічної корекції
 2. Групова і індивідуальна діагностика.
 3. Послідовність індивідуальної діагностики, визначення рівня розвитку дитини
 4. Конструювання колекційного заняття

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Діагностика і корекція дітей з особливими освітніми потребами”


За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару про підвищення кваліфікації (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar