Академія інноваційного розвитку освіти

Ігрове середовище: навчання у грі

Ігрове середовище: навчання у грі

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: Все життя дитини дошкільного віку пронизане грою, тільки так вона готова відкрити себе світові і світ для себе. Гра виступає важливим чинником для прищеплення дитині почуття допитливості та цілеспрямованого навчання. Коли дитина бере участь в ігровій діяльності, вона вчиться розпізнавати закономірності та досягти заздалегідь поставленої мети  найбільш дієвим або дієвим способом.

Гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку, де ігровий простір стає пріоритетним і найбільш інтегрованим в усі інші простори. Оскільки саме в грі дитина пізнає навколишній світ і накопичує уявлення про саму себе, в ЗДО необхідно створювати умови для розгортання ігрової діяльності різних видів: вільної гри, рольових ігор, ігор з правилами та наочністю (математичних) тощо.

Мета програми вебінару:  основи організації ігрового середовища для дитини.

Освітні завдання програми: Обговорити з вихователями як створити сприятливі умови для розвитку особистості та її діяльності: локації ігрової кімнати повинні мати багато-цільове використання, а не просто обслуговувати одну конкретну тему; більше природного світла в групі, оскільки воно зменшує споживання енергії та покращує виконання завдань вихованців; галасливі локації; дитячий майданчик, обладнання, іграшки та інші матеріали; пожежні норми.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • теоретичні знання про те, що таке ігрова діяльність дітей дошкільного віку.
 • знання про те, як створити безпечне ігрове середовище.

Уміння (навички):

 • практичні навички щодо професійного зростання у сфері виховання дитини дошкільного віку.

Установки до:

 • інноваційності,
 • творчості,
 • креативності,
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Значення гри для розвитку особистості
 2. Ігровий простір дитини дошкільного віку
 3. Створення ігрового простору для дітей дошкільного віку

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar