Академія інноваційного розвитку освіти

Організація дистанційного та змішаного навчання за допомогою Google Клас (Classroom)

Організація дистанційного та змішаного навчання за допомогою Google Клас (Classroom)

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Бурдун Олена Вікторівнаметодист вищої категорії Інституту модернізації змісту освіти, директор ГО «Академія інноваційного розвитку освіти»

Актуальність: У зв’язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224, використання технологій дистанційного навчання під час організації освітнього процесу, у тому числі під час карантину та інших надзвичайних обставин, стає нормою. Тому розвиток цифрової компетентності освітян, використання нових форм навчання, використання цифрових технологій під час освітнього процесу є актуальною та важливою проблемою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Google Клас (Classroom) – це інструмент, що зв’язує GoogleDocs, GoogleDrive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

Завдяки платформі Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими!

Мета вебінару: підвищення цифрової компетентності педагогів при викладанні навчальних дисциплін під час очного, дистанційного та змішаного навчання.

Учасники вебінару ознайомляться з принципами функціонування Classroom, дізнаються про різні типи завдань, які можна створити в Classroom, навчаться працювати з різними сервісами Google та дізнаються, як розробити власний курс у Classroom.

Цільова група: викладачі закладів освіти. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Завдання вебінару:

 • Сприяти набуттю
  • теоретичних знань щодо організації дистанційного навчання за допомогою Google Клас;
  • вмінь використовування в навчальному процесі Google Клас, надавати звітність навчальних досягнень учнів.

  Сформувати

  • навички організації навчання за допомогою Google Клас;
  • навички створення та перевірки різноманітних завдань в Google Клас;
  • вміння користуватися статистичною інформацією, яка надається в Google Клас;
  • навички редагування та форматування електронного журналу;
  • навички використання додаткових можливостей за допомогою Google Клас для розробки інтегрованих курсів.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • теоретичні знання про додатки Google для організації дистанційного навчання;
 • теоретичні знання про типи завдань в Google Класі та можливості організації оберненого зв’язку з учнями

Уміння (навички):

 • практичні навички роботи з додатками Google для організації дистанційного навчання
 • практичні навички створення курсів в Google Класі
 • практичні навички оцінювання виконаних учнями завдань
 • практичні навички редагування та форматування електронного журналу
 • практичні навички налаштування та застосування додаткових можливостей Google Клас

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Додатки Google для організації дистанційного навчання
 2. Google Клас: створення курсів, види завдань, перевірка робіт учнів, електронний журнал

Учасники вебінару:

 • навчаться використовувати різні додатки Google для організації навчального процесу;
 • дізнаються про можливості Classroom;
 • навчаться розробляти власні курси у Classroom;
 • навчаться організовувати он-лайн спілкування, перевіряти та оцінювати роботи учнів;
 • на практиці застосують отримані знання, попрацюють у Classroom і як учні, і як автори курсу.

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів    

Skip to toolbar