Академія інноваційного розвитку освіти

Використання засобів ІКТ для інтерактивної когнітивної візуалізації навчального матеріалу

Використання засобів ІКТ для інтерактивної когнітивної візуалізації навчального матеріалу

Розробник програми: Мещишена Ганна Миколаївна, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області.

Актуальність. Останнім часом у всьому світі відбувається поступовий зсув від вербального компонента до візуального: зорові образи мають такий вплив, що люди стають все менш здатні до сприйняття друкованого тексту, не можуть зосередити свою увагу на ньому протягом тривалого періоду часу.

Сучасна педагогіка вимагає вибору оптимального співвідношення найкращих традицій чинної освітньої системи, інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних педагогічних інновацій та тенденцій. Тому актуальними є пошук і застосування більш нових та дієвих методів візуалізації навчального матеріалу.

Мета програми. Розкритті ефективність використання інформаційних технологій для інтерактивної когнітивної візуалізації навчального матеріалу та мотивувати педагогічних працівників розвивати інформаційно-цифрову компетентність.

Освітні завдання програми:

  • озброєння інформацією про сутність поняття інтерактивность в ІТ, візуалізація;
  • розглянути методи і прийоми когнітивної візуалізації;
  • огляд інформаційних технологій для інтерактивної когнітивної візуалізації навчального матеріалу.

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Обсяг (тривалість) навчання: 3 години / 0,1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

Напрям навчання. Розвиток цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: знання методів і прийомів когнітивної візуалізації, інформаційних технологій; уміння добирати цифрові інструменти для інтерактивної когнітивної візуалізації навчального матеріалу, критично аналізувати доцільність їх використання.

фахові: розвиток вміння переносити акцент з ілюстративної функції на розвиток пізнавальних здібностей та критичного мислення суб’єктів освітнього процесу; створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості; реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій; удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості; інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Сутність поняття інтерактивність в ІТ, візуалізація
  2. Методи і прийоми когнітивної візуалізації
  3. Огляд інформаційних технологій для візуалізації

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


За участь у вебінарі ви отримаєте:

  1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
  2. Презентацію з матеріалами.
  3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів    

Skip to toolbar