Академія інноваційного розвитку освіти

Казкотерапія в роботі психолога, педагога з дітьми з особливими освітніми потребами

Казкотерапія в роботі психолога, педагога з дітьми з особливими освітніми потребами

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Метою казкотерапії є підведення дитини з особливими освітніми потребами до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, своєї єдності і неповторності, до відчуття гармонії із собою і світом. У процесі казкотерапії людина навчається сприймати себе такою, якою вона є, усвідомлювати себе й інших людей, кожного, як неповторну індивідуальність. Передбачає групову дискусію, арттерапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації, передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, роботи в парах і групах.

Мета програми: 

– сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем дитини з особливими освітніми потребами в особистісній та навчальній сфері.

– розвивати у дітей фантазію, творчість та засвоєння основних механізмів та навичок пошуку та прийняття рішень.

Освітні завдання програми: здійснювати саморегуляцію емоційного стану у професійній діяльності та кризових ситуаціях, організовувати ефективну взаємодію учасників освітнього процесу.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, державних службовців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

 

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про чотири етапи розвитку казкотерапії, принципи та структуру казкотерапевтичного заняття
 • Знання про техніки використання казки в практичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, як використовувати казкотерапію в поєднанні з іншими методами

Уміння (навички):

 • вміння за допомогою казкотерапії передавати та навчати дитину з особливими освітніми потребами необхідним моральним нормам і правилам поведінки
 • вміння використовувати у роботі казку для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем дітей з особливими освітніми потребами
 • навички оволодіння технікам казкотерапії
 • формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок
 • розвиток позитивної Я-концепції

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Казкотерапія як арттерапевтична техніка.
 2. Казкотерапія в психокорекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 3. Види казок. Принципи їх написання та застосування.
 4. Вправи та техніки казкотерапії.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин.
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar