Академія інноваційного розвитку освіти

Етнопсихологія сімейних стосунків

Етнопсихологія сімейних стосунків

Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висуває сьогодні суспільство до керівників шкіл, психологів та педагогічних працівників. Представники численних народів нашої країни спільно працюють, разом проводять вільний час і спілкуються, досить часто одружуються між собою, утворюючи, таким чином, багатонаціональні сім’ї, звані змішаними. Необхідно приділяти найсерйознішу увагу змішаним сім’ям, турботі про них і роботі з ними, так як в них об’єднані представники різних народів і культур, які отримали різне виховання (часто і релігійне) і мають неоднакові національно-психологічні особливості, яким потрібно ростити і виховувати спільних дітей. Метою етнопсихології сімейних стосунків є вивчення національно-психологічних особливостей і різноетнічних традицій виховання на характер міжособистісних відносин між подружжям, дітьми та іншими членами сім’ї в ході спільного проживання, взаємодії і спілкування. Передбачає групову дискусію, арттерапію, казкотерапію, вправи, рольові ігри, техніки, малюнкові методики, вправи-релаксації, передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, роботи в парах і групах.

Мета програми: 

– сприяти розкриттю і вдосконаленню якостей для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем дитини, дорослих (батьків) в особистісній та навчальній сфері.

– ознайомити з основними методами етнопсихології.

– розвивати у дітей фантазію, творчість та засвоєння основних механізмів та навичок пошуку та прийняття рішень.

Освітні завдання програми: здійснювати саморегуляцію емоційного стану у професійній діяльності, організовувати ефективну взаємодію учасників освітнього процесу.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, державних службовців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та формальної освіти.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Теоретичні знання про вивчення особливостей українського етносу, формування українського національного характеру, української самосвідомості, ментальності, вплив сім’ї, релігії на формування українського національного характеру
 • Знання про техніки, методи етнопсихології, які використовують в практичній роботі з дітьми, дорослими (батьками)

 

Уміння (навички):

 • вміння за допомогою методів етнопсихології передавати та навчати дитину, дорослого (батьків) необхідним моральним нормам і правилам поведінки
 • вміння використовувати у роботі метод інтерв’ю, лабораторний експеримент як засіб побудови моделі етнічних ситуацій, для пошуку ефективного способу вирішення життєвих проблем дітей, дорослих (батьків)
 • навички оволодіння технікам, методами етнопсихології
 • класифікувати і інтерпретувати етапи розвитку відносин між подружжям різних національностей;
 • формування, розвиток і вдосконалення комунікативних навичок
 • розвиток позитивної Я-концепції

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • творчості
 • креативності
 • інноваційності.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин.
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar