Академія інноваційного розвитку освіти

І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін».

І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін».

22 травня 2015 року у Київському міському будинку вчителя відбулося відкриття І Всеукраїнської виставки-презентації «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін».

Новітні досягнення науково-педагогічного  проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку освіти» були представлені на цьому заході та високо оцінені представниками  Національної академії педагогічних наук України, закладів післядипломної педагогічної освіти, науковцями та педагогами.

В рамках виставки була проведена секція «Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів», на якій організатори та наукові керівники науково-педагогічного проекту презентували його теоретичні та практичні основи.

Представник компанії «Майкрософт Україна», яка вносить вагомий внесок у розвиток країни через реалізацію різноманітних ініціатив в освіті, керівник програми «Партнерство в навчанні» Роман Рудюк виступив в межах пленарного засідання, щодо впровадження сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальних закладах України.

Партнери «Академії інноваційного розвитку освіти» компанії Epson, комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» представили обладнання та програмні продукти для удосконалення навчально-виховного процесу в освітніх закладах.

Організаторами заходу виступили Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України і Київський міський будинок учителя.

Започаткована державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України у 2015 році виставка проводиться з метою презентації найкращих досягнень інноваційної діяльності закладів ППО України – членів Консорціуму закладів післядипломної освіти (близько 20 закладів), залучення представників органів державної влади, громадськості, розробників у сфері інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій до діалогу про партнерство в галузі освіти, вдосконалення інструментів співробітництва, упровадження освітніх інновацій, електронних освітніх ресурсів, обміну практичним досвідом діяльності, обговорення й визначення пріоритетних проблем розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін.

На виставці були присутні президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Максименко, ректор Університету менеджменту освіти НАПН України, дійсний член НАПН України Василь Олійник, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Тамара Пушкарьова, директори навчальних закладів, вчителі та ін.

Василь Кремень зазначив, що післядипломна педагогічна освіта – це надзвичайно важлива ланка освітньо-наукової діяльності в Україні, яка зі швидким розвитком інноваційних процесів у суспільстві потребує нових підходів її модернізації. Сучасна освітня парадигма стимулює появу творчих новаторських ідей та пошук більш досконалих систем навчання.

Виставка проводиться з метою презентації найкращих досягнень інноваційної діяльності закладів ППО України, залучення представників органів державної влади, громадськості, розробників у сфері інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій до діалогу про партнерство в галузі освіти тощо.

Під час заходу учасники виставки-презентації мали змогу поспілкуватися між собою, обмінятися практичним досвідом діяльності щодо впровадження освітніх інновацій, обговорити пріоритетні проблеми розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін.

Skip to toolbar