Академія інноваційного розвитку освіти

Тренінг професійного антивигорання

Запропонований тренінг є комплексним засобом попередження виникнення професійного стресу, профілактики «емоційного вигорання» у педагогів, гармонізації їх особистості. Тренінг передбачає, з одного боку, мобілізацію особистісних і нервово-психічних ресурсів учителів, а з іншого, – опанування ними психотехніками самовпливу. Діяльність тренінгових груп спрямовуєтьсяна реалізацію чотирьох «ес»: самопізнання → самоприйняття → саморозкриття → саморозвиток (самовдосконалення). Методи тренінгового навчання: групова дискусія, психомалюнки, розігрування рольових ситуацій, психологічні ігри і вправи, психогімнастика (методи невербальної взаємодії), вправи-релаксації, використання притч та ін. Групове навчання орієнтоване не на засвоєння готових істин, а на рефлексивні знання, які пройшли через досвід кожного члена групи. У процесі роботи тренінгових груп прагнемо використовувати енергію тривожності, агресивностій амбіційності як трамплін для переходу на якісно новий рівень – асертивна поведінка, саногенне мислення, продуктивна взаємодія, стресостійкість.

Завдання тренінгу:

– розвиток рефлексії, вміння розпізнавати свій емоційний стан, мотиви поведінки, наслідки вчинків;

– позитивне сприймання себе і прийняття себе, своїх достоїнств і недоліків, усвідомлення власної цінності й унікальності, своїх здібностей і можливостей;

– розвиток позитивної Я-концепції, асертивної поведінки;

– профілактика професійно небажаних якостей, деформацій, деструктивних змін особистості;

–формування саногенного мислення;

– активізація психологічних механізмів саморегуляції, навчання основам саморегуляції;

– розвиток здоров’язбережувальної компетентності педагогів;

–підвищення рівня стресостійкості як вміння знаходити власні ресурси у складних ситуаціях.

Учасники тренінгу дізнаються:

 •  про вплив професії на здоров’я педагога;
 •  про психологічні методики збереження і зміцнення професійного здоров’я;
 •  про психотехнологіїсамооздоровлення;
 •  про стресменеджмент у педагогічній діяльності;
 •  про шляхи гармонізації особистості педагога;
 •  як протистояти емоційному вигоранню у педагогічній діяльності;
 •  як уникнути професійних деформацій, професійних деструкцій;
 •  як стати самоефективною особистістю;
 •  як конструктивно долати професійні труднощі без шкоди здоров’ю;
 •  як збагатити досвід розумного способу життя;
 • як досягти професійного довголіття.

Під час  тренінгу учасники отримають практичні та теоретичні уміння та навички:

 • здатність до аналізу власного рівня стресостійкості
 • здатність до  позитивного сприймання себе і прийняття себе, своїх достоїнств і недоліків
 • освоїли сконструктивні копінг-стратегії
 • сформували механізми розвитку асертивної поведінки
 • розвинули уміння активізувати психологічні механізми саморегуляції
Подати заявку на участь у тренінгу можна за посиланням, яке розташоване нижче.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar