Академія інноваційного розвитку освіти

Аналітична діяльність заступника директора

Аналітична діяльність заступника директора закладу середньої освіти – одна з найскладніших ланок щоденної роботи. В. Сухомлинський стверджував, що  «Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу». Термін «аналіз» розглядають в двох контекстах. З одного боку, аналіз – це уявне розчленування об’єкта на елементи, що дозволяє отримати уявлення про будову досліджуваного об’єкта, його структури, частин, на противагу синтезу; згідно з іншою точкою зору, аналіз включає в себе і процедури синтезу, в зв’язку з цим аналіз ототожнюють з дослідницькою діяльністю. Як вид професійної діяльності аналітична робота має свою технологію, методи і форми. 

На жаль, практика управління доводить, що аналіз підміняють часто переліченням фактів, звітом або поданням статистичної інформації без інтерпретації. Аналітичну компетентність не можна здобути тільки у безперервній управлінській практиці, це вид дослідницької діяльності, якої треба вчитись. Сьогодні вчені наголошують, що забезпечити ефективність впровадження Концепції  Нової української школи можливо за умови, якщо управління будується на якісній аналітиці і адміністрація має добре сформовану аналітичну компетентність, адже від якості аналізу залежить якість усіх інших функцій управління.

Завдання навчального тренінгу:

1.Навчитись розуміти сутність педагогічного аналізу як функції управління освітнім процесом.

2. Ознайомитись з тим, як використати аналіз у контрольно-оцінювальній діяльності, зокрема, під час аналізу уроку.

3. Навчитись використовувати аналітичні дані для формування управлінських рішень під час засідань педагогічної ради.

4. Навчитесь аналізувати ефективність річного плану роботи.

5. Набути компетенції для аналізу статистичної інформації, зокрема масиву навчальних досягнень учнів.

Учасники тренінгу дізнаються:

  • про методи аналітичної діяльності;
  • як розрізняти параметричний, тематичний та підсумковий аналіз;
  • про алгоритм прийняття колективних рішень на педраді;
  • про типові помилки  в аналітичних наказах про стан викладання навчальних предметів;
  • про форми представлення аналітичної роботи;
  • про  методи статистичної оброки інформації.

 


Подати заявку на участь у тренінгу можна за посиланням, яке розташоване нижче.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar