Академія інноваційного розвитку освіти

Розвиваємо креативність

Мета: ознайомити педагогів із технологіями розвитку креативності, розвивати творче мислення, увагу, уяву.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Актуальність:  Талановиті й обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та характер суспільства. Тому талант і обдарованість вважають багатством кожної держави. Ще Конфуцій пропонував відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. Якісний стрибок у розвитку нових технологій спричинив за собою різке зростання потреби в людях, що володіють нестандартним мисленням. Перетворення, які відбулися у вітчизняній системі освіти за останнє десятиліття змінили ставлення до учнів з неординарнами здібностями. З’явилися освітні установи, освітні й соціальні програми, громадські організації та фонди, головною метою яких є виховання унікальної цілісної творчої особистості. Креативність як творча здібність виступає потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність до нестандартного мислення й поведінки.

Під час  тренінгу учасники отримають практичні та теоретичні уміння та навички:

  • працювати в команді
  • використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу
  • використовувати творче мислення, увагу, уяву при здійснені комунікації в професійній діяльності

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

 

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar