Академія інноваційного розвитку освіти

Педагог та обдарована дитина

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу  та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Робота педагога з обдарованими дітьми в сучасній системі інтегрованої освіти є однією з найактуальніших проблем у педагогіці. Поза сумнівом, обдаровані учні виступають не абстрактними носіями талантів, а майбутніми фахівцями й видатними науковцями. Саме тому поряд із їхніми здібностями необхідно бачити людину з усіма її недоліками та достоїнствами.

Такий підхід здатний забезпечити особистісний розвиток талановитих учнів. Для розвитку творчої обдарованості студентів необхідно створювати сприятливі соціальні й психологічні умови. Адже творчий потенціал може бути непомічений або заблокований і реалізуватися на недостатньому рівні, або й зовсім не використовуватись.

Саме через попит на творчу особистість, спроможну опанувати та запровадити креативний стиль в освітній діяльності, постає питання щодо необхідності розвитку креативного потенціалу педагога та дитини шляхом створення в освітніх установах певного інноваційного середовища.

Мета: розкриття творчого потенціалу педагога, збільшення ступеня креативного підходу до конструювання продуктивних творчих завдань, формування позитивного ставлення до власних здібностей та до роботи з обдарованими дітьми, розширити поінформованість педагогів щодо рис обдарованих учнів  та вимог до роботи з ними. Сприяти усвідомленню необхідності використання у педагогічній діяльності інноваційних технологій.


За участь у вебінарі ви отримаєте:

  1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
  2. Презентацію з матеріалами.
  3. Відеозапис трансляції вебінару.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Актуальність поняття «обдарована дитина».
  2. Професійна діяльність вчителя з обдарованими дітьми.
  3. Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованої особистості.
  4. Форми роботи педагога з обдарованими дітьми.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

 

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar