Академія інноваційного розвитку освіти

Розвиток духовного потенціалу педагога

Значення духовності особливо зростає у наш час, коли життя пропонує кожній особі численну кількість виборів, життєвих самовизначень у найрізноманітніших сферах людської діяльності і, що не менш важливо, — у виборі ціннісних орієнтирів, які визначають життєвий шлях особистості. Нами запропоновано тренінг професійної реалізації педагога через духовну культуру. Структурно програму тренінгу поділено на 6 тем-блоків. До кожного блоку розроблені оригінальні завдання та модифіковано ті тренінгові вправи (наші й інших дослідників), які можна  використати відповідно до поставленої мети. Ми використовуємо рольові та ділові ігри, міні-дискусії, вправи з тренінгу особистісного зростання, вправи із тілесно орієнтованого тренінгу, психологічні ігри, психогімнастику (методи невербальної взаємодії, використання притч,  мозкового штурму, дебатів, ажурної пилки, багатомірної матриці, веббінгу, лабіринту дій, динамічних пар, презентацій тощо). У процесі роботи тренінгових груп для виникнення духовних станів і почуттів використовуємо мультимедійні засоби, музику, живопис, поезію, фрагменти художніх і документальних фільмів, тексти літературних і публіцистичних творів і т. ін.

Завдання навчального тренінгу:

1. Раціонально підійти до аналізу власної поведінки та поведінки оточення, дійти глибшого самоусвідомлення й збагнути сутність взаємодії з навколишніми (транзактна основа).

2. Через інсценування власних проблем досягти інсайту, катарсису, кращого розуміння ситуації та позбутися умовностей і стереотипів поведінкової діяльності (психодраматична та рольова основа).

3. Через роботу з тілом, аналіз внутрішніх відчуттів досягнути глибшого розуміння себе і своєї суті (тілесно орієнтована основа).

Учасники тренінгу дізнаються:

  • що духовний потенціал є невід’ємною інтегрованою якістю особистості;
  • про залежність духовного потенціалу від соціального оточення, етноментальних особливостей і внутрішньої мотивації вчителя;
  • про можливість самостійного ціннісного вибору педагогом атеїстичної чи релігійної основи розвитку власного духовного потенціалу;
  • про можливість подолання его-центрованості, руйнування бар’єрів духовного розвитку;
  • про необхідність підготовки педагога до розвитку й реалізації духовного потенціалу у взаємодії з дитиною як ознаки сучасного педагогічного процесу.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar