Академія інноваційного розвитку освіти

Формування іншомовної компетенції шляхом використання автентичних аудіо-візуальних матеріалів

У контексті прискорення темпів світової глобалізації та євроінтеграційних процесів, надзвичайно важливим стає формування іншомовної компетентності викладачів та студентів, а саме – здатності розуміти іноземну мову, мати базові навички спілкування в іншомовному середовищі, можливість аналізувати та сприймати лінгвокультурний контекст, що є частиною масової західної культури та нерозривно пов’язаний із особливостями функціонування мови як засобу комунікації. Англійська мова посідає одне із провідних місць у процесі комунікативної взаємодії між представниками різних країн, виступаючи культурним медіатором, мовою ділових паперів та корпоративної кореспонденції, універсальним науково-дослідницьким інструментом, а також універсальною одиницею обміну інформацією, знання якої є первинною (базовою) вимогою для успішного працевлаштування та кар’єрного зростання.

Учасники тренінгу дізнаються:

– Як ефективно використовувати аудіоматеріали для формування іншомовної компетентності у студентів, викликаючи зацікавленість студентів в аналізі англомовних пісень / аудіокниг / підкастів / аудіоблогів.

– Як ефективно використовувати відеоматеріали для вивчення особливостей культури англомовних країн та їх подальшу асиміляцію з метою поліпшення міжкультурної комунікації. 

Під час тренінгу учасники навчаться:

  • Використовувати англомовні пісні для формування іншомовної компетентності студентів.
  • Розробляти та використовувати роздатковий матеріал, технічні засоби та електронні гаджети для роботи з іншомовним аудіоматеріалом.
  • Використовувати англомовні фільми, ролики та відеофрагменти, розробляти методичні роздаткові матеріали для вивчення англійської мови.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar