Академія інноваційного розвитку освіти

Персональний бренд: умова успіху свого «Я»

Персональний бренд: умова успіху свого «Я»

Розробниця освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж”.

Актуальність: В епоху інформації особистий брендинг необхідний для успіху будь-якої компанії чи окремої людини. Неможливість керувати особистим брендингом може призвести до дезінформації про вас або вашу компанію, що стануть публічними. Контроль над своїм загальнодоступним іміджем вже неможливий.

Визначення та використання інструментів, які впливають на особистий бренд, гарантує, що громадськість побачить зображення, яке ви хочете, щоб вони бачили. Позитивний бренд необхідний для успіху.

Персональний бренд – це визначення ваших активів, характеристик, сильних сторін та навичок як особистості. Розуміння особистого брендування забезпечить переваги у вашому особистому та професійному житті.

Брендинг – це поєднання того, як ти представляєш себе і як інші бачать тебе. Важливо знати про те, як на вас дивляться інші.

Мета програми вебінару: Вивчення позитивної сформованості особистого брендування.

Освітні завдання програми: Усвідомлення педагогами важливості   свого саморозвитку розвитку. Основний тренд сучасного брендингу – не просто рекламувати бренд, а стимулювати цільову аудиторію на інтерактив, залучати, давати можливість спілкуватися, брати участь, ставати частиною освітнього процесу, створювати та обмінюватися емоціями. Правильно збудовані складові особистісного персонального бренду стануть якісною емоційною частиною спілкування з цільовою, а емоція – це основне, так було, так є, і так буде, що змушує людей ухвалити те чи інше рішення.

Цільова група: методисти, науковці, психологи,  тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

 • теоретичні знання про те, що таке бренд і як ви можете використовувати його у своїй педагогічній діяльності.
 • знання про те, як визначати, проектувати та спланувати елементи інтер’єру вашого бренду (наприклад, рівень впевненості та підхід до інших), а також зовнішні елементи (наприклад, як ви одягаєтеся та ваші дії).

Уміння (навички):

 • практичні навички щодо створення оптимального середовища для розвитку персонального бренду успіху свого «Я»; навчитеся допоміжним навичкам, таким як встановлення цілей, ефективне спілкування, формування довіри, керування складними розмовами, вплив на інших та виступ на широкий загал.

Установки до:

 • інноваційності,
 • творчості,
 • креативності,
 • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Персональний брендинг.
 2. Поліпшення самосвідомості.
 3. Навички міжособистісного спілкування.
 4. Само лідерство.
 5. Напористість і впевненість у собі.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації, в якому зазначається кількість академічних годин (3 год, 0,1 кредит ЄКТС).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar