Академія інноваційного розвитку освіти

Освітній інтерфейс інтерактивної дошки ТМ «Intboard»: дидактичні можливості

Тренінг спрямований на формування теоретичної бази знань щодо алгоритму підготовки уроку з використанням інтерактивної дошки ТМ “Inboard” в освітньому процесі  та формування практичних навичок відтворювання інформації, застосовуючи функції інструментів  графічного інтерфейсу інтерактивної дошки; конструювання уроку з інтерактивною дошкою в програмному забезпеченні “Intboard Easy Start V2.0”.

Завдання тренінгу:

Систематизувати знання щодо:

  • методів, методик та технології проведення навчання з широким використанням  інтерактивних технологій.

Сформувати вміння (навички):

– ефективного використання інструментів програмного забезпечення інтерактивної  дошки в програмі “Intboard Easy Start V2.0”.

Розвинути установки до:

  • використання інтерактивної дошки в освітньому процесі;
  • використання широкого спектру різноманітних Інтернет-ресурсів.

Очікувані навчальні результати:

знання:

  •  конструювання уроку з інтерактивною дошкою в програмі “Intboard Easy Start V2.0”;
  • програмного забезпечення, його призначення та графічного інтерфейсу   програмного забезпечення;
  • функцій інтерактивної дошки.

вміння:

  • відтворювати інформацію, застосовуючи функції інструментів графічного інтерфейсу інтерактивної дошки;
  • працювати з вбудованими шаблонами.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar