Академія інноваційного розвитку освіти

Створення вправ з використанням програмного забезпечення «Intboard Easy Start V2.0» на реалізацію концепції НУШ

Тренінг спрямований формування теоретичної бази знань щодо алгоритму підготовки уроку з використанням інтерактивної дошки ТМ “Inboard” в освітньому процесі на реалізацію концепції НУШ та практичних навичок створення інтерактивних вправ з використанням інструментів програмного забезпечення інтерактивної  дошки в програмі  “Intboard Easy Start V2.0”.

Завдання тренінгу:

Систематизувати знання щодо:

  • методів, методик та технології проведення навчання з широким використанням  нових  інтерактивних  технологій.

Сформувати вміння (навички):

  • вибирати ефективні методичні прийоми, технічні та інформаційні засоби для досягнення мети навчального курсу та вирішення його завдань згідно з концепцією НУШ;
  • використання інструментів програмного забезпечення інтерактивної дошки ТМ “Inboard” для створення інтерактивних вправ.

Розвинути установки до:

  • створення інтерактивних вправ з використанням інтерактивної дошки в освітньому процесі на реалізацію концепції Нової української школи;
  • використання широкого спектру різноманітних Інтернет-ресурсів.

Очікувані навчальні результати:

знання:

  • конструювання уроку з інтерактивною дошкою в програмі “Intboard Easy Start V2.0”;
  • алгоритму підготовки уроку з використанням інтерактивного обладнання;
  • методів та прийомів роботи з інтерактивною дошкою на уроках.

вміння:

  • створювати інтерактивні вправи з використанням інструментів програмного забезпечення інтерактивної дошки в програмі  “Intboard Easy Start V2.0”;
  • працювати з вбудованими шаблонами.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar