Академія інноваційного розвитку освіти

Інтерактивна дошка ТМ «Intboard» від «А» до «Я»

Просто про складне у сучасному стрімкозмінюваному світі інтерактивних технологій. Тренінг розкриває відповіді на питання: Що таке інтерактивна дошка? Як відбувається налаштування інтерактивної дошки. Критичні помилки при виборі інтерактивної дошки. Інструменти інтерактивної роботи. Огляд програмного забезпечення ТМ «Intboard». Можливості «Intboard-простір», його практичне застосування  та інтеграція з програмним забезпеченням.

Завдання тренінгу:

Систематизувати знання щодо:

особливостей застосування інтерактивного обладнання, методів, методик та технології проведення навчання з широким  використанням  інтерактивних технологій.

Сформувати вміння (навички):

ефективного використання «Intboard-простір», його практичного застосування  та інтеграцію з програмним забезпеченням.

Розвинути установки до:

– використання інтерактивної дошки в освітньому процесі;

– використання «Intboard-простір» при створенні завдань до навчальних предметів;

Очікувані навчальні результати:

знання:

– можливостей інтерактивної дошки;

– інструментів інтерактивної роботи;

– складових “Intboard-простір”, та можливостей застосування при створенні завдань до навчальних занять;

–  способу інтеграції “Intboard-простір” з програмним забезпеченням.

вміння:

– здійснювати налаштування інтерактивної дошки;

– використовувати можливості  “Intboard-простір” при створенні  інтерактивних завдань до навчальних занять.


Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar