Академія інноваційного розвитку освіти

Організація дистанційного та змішаного навчання за допомогою Google Classroom

Організація дистанційного та змішаного навчання за допомогою Google Classroom

У зв’язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224, використання технологій дистанційного навчання під час організації освітнього процесу, у тому числі під час карантину та інших надзвичайних обставин, стає нормою. Тому розвиток цифрової компетентності освітян, використання нових форм навчання, використання цифрових технологій під час освітнього процесу є актуальною та важливою проблемою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Google Classroom – це інструмент, що зв’язує GoogleDocs, GoogleDrive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

Завдяки платформі Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими!

Мета вебінару: підвищення цифрової компетентності педагогів при викладанні навчальних дисциплін під час очного, дистанційного та змішаного навчання.

Учасники вебінару ознайомляться з принципами функціонування Classroom, дізнаються про різні типи завдань, які можна створити в Classroom, навчаться працювати з різними сервісами Google та дізнаються, як розробити власний курс у Classroom.

Завдання вебінару:

 • Дізнатися про основні додатки Google та можливості їх використання при організації навчання.
 • Навчитися розробляти власні курси у Classroom та організовувати спілкування учитель-учень, учень-учень через коментарі.
 • Навчитися приєднувати учнів до курсу різними способами.
 • Навчитися застосовувати різні додатки Google при створенні завдань у Classroom.
 • Навчитися перевіряти та оцінювати роботи учнів.
 • Навчитися працювати з електронним журналом

Учасники вебінару:

 • навчаться використовувати різні додатки Google для організації навчального процесу;
 • дізнаються про можливості Classroom;
 • навчаться розробляти власні курси у Classroom;
 • навчаться організовувати он-лайн спілкування, перевіряти та оцінювати роботи учнів;
 • на практиці застосують отримані знання, попрацюють у Classroom і як учні, і як автори курсу.

За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год, кредит ЄКТС – 0,1).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

 


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar