Академія інноваційного розвитку освіти

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівна

Купріяненко Анжела Василівнамагістр за спеціальністю «Сестринська справа», спеціалізації «Акушерська справа, науковий співробітник», магістр за спеціальністю «Педагогіка», викладач терапевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, викладач першої кваліфікаційної категорії медичної та соціальної реабілітації, медсестринства в геронтології, геріатрії, та паліативній медицині.

Організаційна та методична робота:

 • розробник навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Медична та соціальна реабілітація»,
 • укладач навчально-методичних матеріалів: збірник ситуаційних задач з дисципліни «Медсестринство в педіатрії», збірник тестів кінцевого рівня знань з дисципліни «Основи медсестринства», робочий зошит з дисципліни «Основи медсестринства», робочий зошит з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»;
 • укладач робочої програми з дисциплін «Медична та соціальна реабілітація», «Основи медсестринства».

Досвід практичної роботи:

 • викладання дисциплін «Медична та соціальна реабілітація, «Медсестринство в геронтології, геріатрії, та паліативній медицині в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
 • проведення тренінгів для молодших медичних спеціалістів з медичною освітою та викладачів закладів вищої освіти України на відділенні післядипломної освіти КВНЗ “Житомирський медичний інститут” ЖОР;
 • проведення майстер-класів з практичних занять з використанням скрайбінг-технологій.

Наукова діяльність:

 • організація та проведення науково-практичних студентських конференцій;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • участь у щорічних педагогічних і медичних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • участь у Міжнародних конференціях науковців та молодих вчених в медсестринтстві «Якісне і кількісне обстеження в медсестринстві» «Medical nurse in a specialty practice of nursing and family medicine at current stage in healthcare reforming department, Польща (Жешов, Ломжа), 2019р.;
 • участь у навчальному семінарі з впровадженням у медичну практику протоколів діагностики та лікування захворювань у дітей, 2018р.;
 • пройшла онлайн-курси «Проектний підхід в діяльності сучасного навчального закладу», 2019 р.

Автор друкованих видань: 4 навчально-методичні рекомендації, 2 навчальні програми,18 статей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

 


Автор тренінгів:

Медіадидактика в педагогічній практиці як засіб активізації діяльності студентів на заняттях

Skip to toolbar