Академія інноваційного розвитку освіти

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна

Козирацька Людмила Миколаївна – викладач акушерсько-гінекологічних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання викладач – методист.

Експерт фахової експертизи в центрі тестування НМІ ім. О.О. Богомольця, кафедра підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів інституту післядипломної освіти м. Київ.

Розробила робочі навчальні програми дисциплін «Акушерство», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» на основі компетентнісного підходу для студентів освітнього ступеня молодший спеціаліст, спеціалізації «Акушерська справа»,  «Лікувальна справа».

Автор навчально-методичних посібників та збірників:

  • «Кровотечі під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді»;
  • «Стандарти проведення практичних навичок з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї»;
  • «Клінічні ситуації з патологічного акушерства»;
  • «Термінальні стани в акушерстві та гінекології. Невідкладна допомога».

Публікація статей у журналі «Вища освіта в медсестринстві: проблеми  і перспективи», в науково-практичному журналі  «Магістр медсестринства»  на такі теми:  «Впровадження сучасних  технологій у навчальному процесі при вивченні принципів доказової медицини в  акушерстві»,  «Застосування  ігрових технологій при вивченні акушерства  та  гінекології» тощо.

Досвід роботи:

  • викладач акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
  • участь у семінарах, науково-практичних конференціях для слухачів курсів підвищення кваліфікації відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів  очно-заочної  форми  навчання;
  • участь у щорічних міжнародних виставках-конкурсах «Освіта та кар’єра», «Інноватика в сучасній медицині» м. Київ 2015, 2016, 2017 роки.

Автор YouTube канала «Козирацька Людмила» https://www.youtube.com/channel/UCrIDkRhXdlQGmbQxmjRb4Cg


Автор тренінгів:

Симуляційні методи навчання в медичній освіті

Skip to toolbar