Академія інноваційного розвитку освіти

Концепція науково-педагогічного проекту “Росток”

Концепція науково-педагогічного проекту “Росток”

Стаття «Концепція науково-педагогічного проекту “Росток” в журналі «ScienceRise» № 4/1 (9) 2015, автор Тамара Пушкарьова.

Дана стаття представляє основні напрями розвитку сучасної освіти, що лежать в основі Концепції педагогічної технології “Росток”. Основними концептуальними засадами педагогічної технології стали такі напрями розвитку сучасної освіти, як гуманізація, екологізація й інтеграція навчально-виховного процесу, його розвивальна орієнтація на основі діяльнісного підходу. Автор також звертає увагу на те, що у програмі “Росток” принцип інтеграції використано при формуванні інтегрованого курсу “Навколишній світ”, який реалізує предмет “Я і Україна”, на основі якого в учнів формується цілісна картина світу. Тематика занять розкриває перед дитиною багатогранний, різноманітний і цілісний навколишній світ.

Переглянути электронний варіант статті в можете за посиланням

Skip to toolbar