Академія інноваційного розвитку освіти

EduTech: інструменти та сервіси інтерактивних технологій

EduTech: інструменти та сервіси інтерактивних технологій

Спікер: Мещишена Ганна, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області.

Актуальність. Нові виклики часу, динамічний розвиток інформаційних технологій і входження України до європейського освітнього простору, актуалізують активні дії освітянської спільноти щодо реформування освіти. Поширення освітніх онлайн-платформ, з постійною появою нових майданчиків для мережевої взаємодії з оновленою технічною базою та контентом, який є на кожному подібному ресурсі, сприяє зростанню мережевого типу взаємодії та актуальності їх можливостей в освіті.

Освітні онлайн-платформи, на яких розташовані інноваційні інструменти педагога для організації інтерактивного освітнього процесу, є незамінними в реалізації програм з вивчення і застосування інтерактивних технологій в освіті. На їх основі можна не тільки надавати в інтерактивній і мультимедійній формі теоретичний та практичний навчальний матеріал, а й реалізовувати інтерактивну взаємодіюю всіх учасників освітнього процесу незалежно від їх місця знаходження і часу заняття.

Мета програми вебінару. Розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєву професійну діяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Освітні завдання програми:

  • озброєння інформацією про можливості цифрових технологій;
  • формування вміння вибрати ту технологію, що відповідає характеру творчої професійної діяльності;
  • здатність оцінювати продукт та отриману інформацію з точки зору реалізації в професійній діяльності.

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Обсяг (тривалість) навчання: 3 години / 0,1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

Напрям навчання. Розвиток цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: знання цифрових технологій; уміння реалізовувати стратегії оцінювання за допомогою цифрових сервісів; добирати цифрові інструменти оцінювання, критично аналізувати доцільність їх використання.

фахові: розвинені вміння активізувати потенціал цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу; створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості; реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій; удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості; інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Інтерактивність в контексті інформаційної системи
  2. Багатофункціональні інструменти оцінювання.
  3. Конструктори дидактичних ігор.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar