Академія інноваційного розвитку освіти

Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Фізичний розвиток дошкільників: традиції та інновації

Актуальність: Актуальність програми зумовлена специфікою організації освітнього процесу та новими умовами, що висувають соціальні процеси в суспільстві до педагогів. Фізичне виховання розвиває навички, знання, цінності та установки, необхідні для формування і ведення активного та здорового способу життя, а також формування в дітей впевненості та компетентності у вирішенні завдань, як окремих людей, так і в групах або командах, за допомогою широкого спектру освітніх заходів.

Мета програми: Аналіз фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

Освітні завдання програми: розвивати уміння аналізувати теоретико-практичні аспекти щодо ролі фізкультури в розвитку дитини; фізичне навантаження корисне не тільки для фізичного, а й для нервово-психічного розвитку, а також має велике значення для формування таких якостей характеру, як цілеспрямованість, концентрація і вміння володіти собою; це період інтенсивного розвитку всіх органів і систем, у тому числі опорно-рухового апарату.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

  • Теоретичні знання про фізичне навантаження дитини дошкільного віку
  • Знання про особливості формування і розвитку фізіології дитини в різних вікових періодах

Уміння (навички):

Практичні навички щодо того, як розвивати фізично здорову дитину. Яка інноваційна діяльність результативніша щодо оздоровлення дошкільнят.

Установки до:

  • інноваційності
  • творчості
  • креативності
  • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Наукові основи фізичного виховання і розвитку дітей дошкільного віку.
  2. Сучасні проблеми і напрямки фізичного виховання дітей дошкільного віку
  3. Традиції та інновації в галузі фізичного виховання і розвитку дитини.
  4. Проблеми навчання дошкільнят спортивних вправ та ігор.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar