Академія інноваційного розвитку освіти

Дитина з ментальними розладами в класі. Взаємодія, підтримка навчання

На жаль, з кожним роком кількість дітей з ментальними вадами стає все більше. Поряд з цим у Новій Українській школі широко запроваджується інклюзивне навчання.

К.З. Ментальні розлади (розлади психічної діяльності) з’являються у дітей з різних причин. Є генетичні порушення, неврологічні та соціально-педагогічні. Діти з ментальними розладами навчаються по іншому ніж звичайні діти. Вчитель має організувати як навчання, так і взаємодію всіх дітей. В інклюзивному класі з’являються нові учасники – асистент вчителя, тьютор. Крім того вчитель взаємодіє з логопедом-дефектологом, психологом, лікарями. В таких умовах має утворитися певна модель взаємодії всіх учасників освітнього процесу. У кожного учасника є свої функції і обов’язки.

Отже метою семінару тренінгу є ознайомлення з моделлю інклюзивного навчання.

Завданнями семінару є:

1. ознайомитися з розладами ментальної сфери у дітей;

2.з’ясувати, чи завжди  дитина з розладами ментальної сфери буде погано засвоювати інформацію та створювати складнощі у класі.

1.  ознайомитися з методами та прийомами спілкування з дитиною, що має розладами аутичного спектру (РАС).

2.       Визначити, хто має бути залучений до організації  навчання дитини з РАС.

3.       Подискутувати, яка роль вчителя у житті дитини з РАС.

4.       Створити модель взаємодії учасників навчального процесу для дитини з розладами аутичного спектру.

5.       Обговорити, якого результату очікувати вчителю, що навчає дитину (дітей) з РАС.

У результаті семінару учасники отримують поняття про організацію освітнього процесу в інклюзивному класі, узнають про когнітивні та характерологічні особливості дітей з ментальними порушеннями.

На практиці відпрацюють вправи для активізації розумової діяльності, методи нейропсихологічної корекції (доступні вчителю), узнають як працювати за індивідуальною програмою розвитку, навчаться готувати роздатковий матеріал для учнів з інклюзією.

Skip to toolbar