Академія інноваційного розвитку освіти

Сучасні моделі та алгоритми креативного планування роботи класних керівників у закладі загальної середньої освіти

Класний керівник сьогодні – це не тільки опікун класу та наставник. Учні хочуть бачити в особі класного керівника генератора ідей, людину, яка уміє спілкуватись на паритетних умовах, розуміє потреби та уподобання учнів, йде назустріч їхнім інтересам. Для цього класний керівник повинен уміти вибудувати виховну систему класу і навчитись різним моделям та алгоритмам планування.

Планування роботи у  закладах освіти становить певну систему, яка знайшла своє теоретичне обґрунтування й відображення в документах Міністерства освіти і науки України та працях науковців (Г.В. Єльникової, А.Г.Соколова, В.І. Маслова, Л.Є. Лікарчука, І.П. Осадчого, А.А. Попова, Д.І. Румянцевої, В.С. Татьянченко та ін.). Теорія та практика управління розглядають планування як визначення змісту і засобів діяльності, необхідних для досягнення певної мети, тобто моделювання з визначенням конкретних виконавців, часу та необхідних матеріальних ресурсів.

Креативний план — це процес творчого  покрокового плану дій  класного колективу щодо досягнення  згуртування класного колективу.

Сьогодні вчені наголошують на тому, що забезпечити ефективність впровадження Концепції Нової української школи можливо за умови, якщо управління будується на якісному плануванні не тільки  роботи адміністрації, але й кожного учителя. Важливим компонентом цієї роботи є креативне планування роботи класного керівника, адже від якості самого планування великою мірою залежить ефективність виховних заходів безпосередність та розвиток емоційного інтелекту учнів.

Завдання навчального тренінгу:

1.Навчитись розуміти сутність креативного планування як функції класного керівника.

2. Ознайомитись з тим, як враховувати побажання учнів у креативному плануванні.

3. Навчитись робити аналіз виконання попереднього плану у кількісному та якісному вимірі.

4. Показати різні моделі креативного  планування класних керівників.

5.Навчити відбирати креативні виховні заходи для класу.

4. Набути компетенції для розробки виховної системи класу.

Учасники тренінгу дізнаються:

  • про методи планування та цілепокладання;
  • як розрізняти циклограми і плани;
  • про розробку креативних виховних заходів;
  • про типові помилки  у моделюванні виховної системи класу;
  • про форми звіту класного керівника;
  • про методи статистичної оброки інформації для аналізу якості навчальних досягнень учнів.

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar