Академія інноваційного розвитку освіти

Профілактика та подолання булінгу в закладах освіти

Актуальність: за останні 10-15 років проблема дитячого насилля у школах набуває все більшої актуальності. Для багатьох дітей досвід цькування (активної чи пасивної участі в ній) стає дуже сильним психотравмируючим епізодом. Необхідність вирішення цієї соціальної проблеми в усьому світі  набула в останні роки гостроти ще й за причини руху до освіти, що дає рівні права і можливості представникам всіх маргіналізованих груп, які піддаються дискримінації за критеріями  статевою, расовою, етнічної, економічної, інтелектуальної  тощо ідентичності.

18 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Цей документ передбачає відповідальність вчителя за булінг, що коїться у його класі. Отже вчитель повинен знати як чинити протидію цьому явищу.

На семінарі будуть розглянуті питання:

  1. Булінг. Соціально-психологічні причини виникнення булінгу. Булінг у дитячому колективі. Передумови виникнення булінгу, причини проявів насильства.
  2. Види булінгу: фізичний, вербальний, прихований, кібербулінг. Ініціація, процес і наслідки булінгу.
  3. Учасники булінгу: булер, жертва, спостерігачі, захисники, співчуваючі. Особистісні якості учасників, зміна та змішування ролей.
  4. Діяльність щодо запобігання булінгу. Принципи організації превентивної роботи у освітньому закладі.

Практична частина передбачає: вправи, що сприяють профілактиці появи булінгу; вправи на розпізнавання агресивної та віктимної поведінки; тренінг асертивної поведінки.

Skip to toolbar