Академія інноваційного розвитку освіти

Друга спільна збірка Наукового журналу «ScienceRise» та Академії інноваційного розвитку освіти

Друга спільна збірка Наукового журналу «ScienceRise» та Академії інноваційного розвитку освіти

Вийшла друга спільна збірка Наукового міжнародного журналу «ScienceRise», спецвипуск «Педагогічні науки» том 6, № 5(11) (2015), педагогічного проекту «Академія інноваційного розвитку освіти» та Університету менеджменту освіти.

Приймаємо ваші наукові статті для публікації в третій спільній збірці Наукового міжнародного журналу «ScienceRise» та Академія інноваційного розвитку освіти.

Довідки:

менеджер журнала “ScienceRise” Виноградова Анна
конт. тел. (099) 714-27-95; (093) 97-30-548; (096) 645-23-68
телефон/факс +38 (057) 750-89-90
электронный адрес: sr7508990@gmail.com
сайт: http://sr.org.ua

Міжнародний журнал “ScienceRise” індексується в світових наукометричних базах даних і системах: CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo.

На всі статті, опубліковані в журналі “ScienceRise”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

Основним завданням журналу “ScienceRise” є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальною та важливою інформацією в різних напрямках науки.

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ олександра іі 50-60 років ХІХ ст. PDF (УКРАЇНСЬКА)
Алла Анатоліївна Вініченко 4-8
Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців PDF (УКРАЇНСЬКА)
Ірина Іванівна Драч 8-12
Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти PDF (УКРАЇНСЬКА)
Сергій Петрович Касьян 12-16
Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти PDF (УКРАЇНСЬКА)
Ярослава Леонидовна Катюк 17-20
Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу PDF (УКРАЇНСЬКА)
Надія Василівна Любченко 20-25
Spiritual and moral education in ukraine: contemporary state and perspectives PDF (ENGLISH)
Iryna Sidanich 25-31
Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки PDF (УКРАЇНСЬКА)
Світлана Василівна Штангей 31-36
Стан здоров’я збереження та самозбереження: історія та сьогодення PDF (УКРАЇНСЬКА)
Оксана Михайлівна Юрченко 37-41
Педагогічні умови розвитку професійного іміджу працівників методичних служб закладів післядипломної педагогічної освіти PDF (УКРАЇНСЬКА)
Анна Сергіївна Виноградова 41-44
Тенденції управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у заклади післядипломної педагогічної освіти України PDF (УКРАЇНСЬКА)
Лариса Григорівна Горяна 45-50
Освіта вихователів дошкільних навчальних закладів впродовж життя: теоретичний аспект PDF (УКРАЇНСЬКА)
Людмила Зіновіївна Мінда 51-58
Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання

Переглянути статті ви можете за посиланням

Skip to toolbar