Академія інноваційного розвитку освіти

Знайомство з мережевими технологіями в сучасному освітньому просторі Закарпаття

Знайомство з мережевими технологіями в сучасному освітньому просторі Закарпаття

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулось навчання музичних керівників дошкільних навчальних закладів області за семінарсько-тренінговою системою у рамках науково-педагогічного проекту «Академія інноваційного розвитку освіти» – «Підготовка керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями». Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти є членом Всеукраїнської Громадської спілки «Академія інноваційного розвитку освіти».

Уперше вдосконалення професійного рівня та проходження курсів підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів здійснюється за програмою проекту «Академія інноваційного розвитку освіти» та за дистанційною формою навчання на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. У межах співпраці двох інститутів, які об’єднані спільною метою у супроводі «Академії інноваційного розвитку освіти», здійснюється не тільки навчання новому, але й відбувається обмін досвідом за допомогою сучасних новітніх технологій в on-line режимі.

Освітяни Закарпаття зазначили високий рівень організації тренінгів та виключно доброзичливу атмосферу співпраці, дружній настрій, високу якість викладання, глибокі знання матеріалу та великий досвід роботи з питань інноватики та використання ІКТ в освітньому процесі тренерів. Відбулося знайомство з мережевими освітніми моделями в Google просторі, створення освітніх веб-сайтів та on-line занять для участі у фестивалях педагогічних ідей.

Цікаво, неординарно і змістовно проводили заняття координатор науково-педагогічного проекту «Академія інноваційного розвитку освіти», кандидат психологічних наук Гончаренко Наталія Миколаївна, та кандидат педагогічних наук, тренер проекту, науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України Просіна Ольга Володимирівна.

Вдало організоване інтерактивне навчальне середовище сприяло особистісному та професійному зростанню. Слухачі дійшли висновку, що навчатися ще треба багато чому: інновації стрімко рухаються вперед і сучасному музичному керівникові не можна зволікати, зокрема у питаннях використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

Семінар дав новий поштовх, з’явилися творчі плани. Поряд із актуальною теоретичною інформацією отримано великий багаж практичних умінь і навичок під керівництвом Просіної Ольги Володимирівни:

  • умови професійного успіху музичних керівників дошкільних навчальних закладів;
  • використання інноваційних технологій при розв’язанні проблеми мовленнєвого та креативного розвитку дошкільнят;
  • використання комп’ютера в роботі музичного керівника дошкільного навчального закладу.

         Педагоги ознайомилися з програмами Finale, Sibelius, за допомогою яких здійснюється набір нот, що дозволяє користувачеві вводити, редагувати та роздруковувати нотний текст різного ступеню складності, покроково навчалися працювати у програмі MuseScore, яка найбільш доступна в практичному застосування у роботі музичного керівника.

         Музичні керівники вважають, що такі навчальні заняття істотно підвищують фаховий рівень педагогічних працівників, адже запропоновані теми з питань сучасного освітнього менеджменту, підвищення рівня професійної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій наразі є дуже актуальними.

         Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти та Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти одними з перших долучилися до демонополізації післядипломної освіти, адже сучасний педагог повинен мати можливість обирати ті форми і методи пізнання нового, які підвищують професійну компетентність та ефективність освітнього процесу. Ми вважаємо, що всі педагоги повинні мати вільний вибір курсів за власними потребами, без обмежень

За інформацією Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та Міністерства освіти і науки України

Skip to toolbar