Академія інноваційного розвитку освіти

Застосування інтелектуальних технологій в практиці педагогів-менеджерів

Застосування інтелектуальних технологій в практиці педагогів-менеджерів

Даний тренінг є першим в програмі навчання ефективному аналітичному мисленню. Робота зі слухачами спрямовується на вивчення технологічного інструментарію для розв’язання конкретних життєвих і професійних проблем.

У програмі враховані останні наукові розробки в галузі філософії, соціальної та когнітивної психології, соціології, логіки.

Також включені маловідомі в Європі передові технології роботи з мисленням, які пов’язані з плануванням, структуруванням та обробкою інформації, самоаналізом, підготовкою та розробкою складних проектів, власним навчанням і розвитком.

Метою програми є: знайомство з ключовими аспектами та інструментарієм використання інтелектуальних технологій в практиці управління.

Навчити слухачів:

 • швидко та ефективно збирати та оцінювати інформацію;
 • виявляти в проблемі традиційні підходи та суперечності;
 • самостійно формувати альтернативні погляди на проблему;
 • гарантовано продумувати нові ідеї і пропонувати оригінальні варіанти вирішення проблем;
 • визначати ефективні інтелектуальні інструменти для вирішення проблем у педагогічній управлінській практиці;
 • виробляти, запроваджувати та оцінювати сучасні форми, методи, технології й процедури управління освітньою сферою;
 • аналізувати ефективність проектів та управлінських рішень з метою пошуку оптимальних моделей управління;
 • використовувати сучасні технології для розв’язання ситуаційних проблем, які виникають в освітньому та соціально-економічному просторі.

Цільова аудиторія: керівники і менеджери вищої та середньої ланки, співробітники HR-підрозділів, маркетологи, PR-менеджери, консультанти з продажу, викладачі, тренери, коучі, психологи.

Участь в тренінгу надасть можливість:

  • підвищити особистісно-професійний потенціал управлінської компетентності та психологічної гнучкості в професійних галузях за допомогою розвитку власної креативності;
  • структурувати та упорядковувати своє мислення з відповідними програмними інструментами як індивідуальної, так і групової інтелектуальної роботи;
  • отримати базові навички використання інтелектуальних інструментів універсального застосування в аналізі ситуацій і проблем, у прийнятті рішень, плануванні своєїдіяльності, навчанні;
  • ефективно планувати свої дії, різні заходи, проекти, і при цьому бачити одночасно всі значимі компоненти та їх взаємозв’язки.

Після тренінгу слухачі:

 • підвищують якість і ефективність виконуваної роботи;
 • формують новий творчий підхід, що дозволяє швидко обробляти інформацію (групувати, класифікувати, аналізувати, структурувати) і на цій базі правильно організовувати свою діяльність, розставляють пріоритети, приймають рішення щодо планування;
 • швидко орієнтуються в потоці інформації, відбирають тільки потрібну і важливу;
 • отримують нові можливості творчого мислення, генерації ідей та створення нової інформації на базі ефективно обробленої;
 • зберігають високу швидкість конспектування;
 • створюють можливість для швидкого, точного і надійного запам’ятовування текстів і точної інформації;
 • мають можливість подання інформації в зручному для презентацій, виступів, лекцій, вигляді;
 • створюють потік розвитку логічного і творчого мислення, розширюють межі пам’яті, розвивають увагу та уяву; підвищують рівень інтелекту (IQ) та ерудиції.

План тренінгу:

 1. Можливості інтелектуальних технологій для удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.
 2. Технології побудови карт структурованої інформації.
 3. Аналіз програмного забезпечення щодо складання інтелект-карт.
 4. Побудова карт-розуму (MIND MAP), проектів для систематизації навчально-методичних матеріалів учбового процесу.

Тривалість тренінгу: 4-6 годин, із них 2 години – теорії та 2 – 4 практики.

Результат: захист слухачами проекту на основі змістовного кейсу щодо підготовки навчально-методичних матеріалів учбового процесу.

Методи роботи: лекції-презентації, сase study, індивідуальні консультування щодо розробки власних проектів.

Тривалість тренінгу:  1 день – інформаційний – (з 10:00 до 17:00); 

2 день – креативний – (з 10:00 до 19:00).

 

Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND ⇒

Skip to toolbar