Академія інноваційного розвитку освіти

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародного форуму управлінської діяльності «ПАРАДИГМАЛЬНА МОДЕЛЬ КЕРІВНИКА СФЕРИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародного форуму управлінської діяльності «ПАРАДИГМАЛЬНА МОДЕЛЬ КЕРІВНИКА СФЕРИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародного форуму управлінської діяльності «ПАРАДИГМАЛЬНА МОДЕЛЬ КЕРІВНИКА СФЕРИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», який відбудеться 18-19  травня 2019 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. Кривоноса 2, м. Тернопіль, Україна).

Мета наукової зустрічі: акцентувати увагу державних діячів та науковців на сучасних проблемах і перспективах розвитку управлінської діяльності у закладах та установах освіти в умовах реформування відповідно до завдань євроінтеграції України.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, керівники різних рівнів управління  закладів вищої освіти, закладів передвищої, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органів управління освітою та керівники методичних служб, представники публічного управління, аспіранти, магістранти та всі зацікавлені особи.

Обмін теоретичними здобутками та досвідом управлінської діяльності відбудеться на локаціях за наступною тематикою наукових дискусій:

Локація 1. Керівники структурних підрозділів вищої освіти (кафедр, відділів).

«Інтеграція науково-методичної діяльності з практикою підготовки керівних кадрів до роботи в умовах конкурентного  освітнього середовища»

Локація 2. Керівники закладів фахової передвищої освіти.

«Розвиток менеджерської компетентності керівників структурних підрозділів у закладах фахової передвищої освіти на засадах принципу наступності».

Локація 3. Керівники закладів дошкільної освіти.

«Здобутки і проблеми управління закладом дошкільної освіти в умовах оновлення способів взаємодії із зовнішнім середовищем».

Локація 4. Керівники закладів позашкільної освіти.

«Прогнозування розвитку закладу позашкільної освіти: виклики інтеграції закладів освіти».

Локація 5. Керівники закладів загальної середньої освіти.

«Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти в умовах децентралізації управління освітою».

Локація 6. Керівники департаментів (відділів) освіти.

«Координація функціонування та розвитку закладів освіти в умовах децентралізації управління та зміни соціокультурних очікувань регіону».

Локація 7. Керівники методичних служб (центрів, кабінетів).

«Реалізація сервісних функцій методичних служб в контексті модернізації освіти».

Форми участі в роботі конференції:

 • пленарна доповідь (20 хв.);

 • виступ на локаціях  в очному, дистанційному та відеозапису – (5 хв.);

 • участь у роботі конференції без виступу і публікації;

 • публікація матеріалів без участі в конференції.

Робочі мови форуму – українська, російська, польська, англійська.

Авторську довідку, тези/статтю та квитанцію про оплату організаційного внеску необхідно надіслати до 1 березня 2019 року включно на електронну адресу ira.shulha@gmail.com.

Організаційний внесок та друк статті сплачується поштовим переказом (реквізити в інформаційному листі).

Вартість організаційного внеску для участі у конференції складає 300 грн (учасники з України). Для учасників з інших держав вартість участі складає 20 євро (80 злотих). Організаційний внесок покриває видавничі витрати та витрати на кавову перерву. З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн Європи необхідно звертатися до Оргкомітету.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету:

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Факультет педагогіки та психології

(декан факультету д.п.н., професор Чайка Володимир Мирославович),  

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

(завідувач кафедри д.п.н., професор Мешко Галина Михайлівна)

вул. Кривоноса, 2, м. Тернопіль.

Боднар Оксана Степанівна, координатор заходу, д.п.н., доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

телефон +38 (067) 25-90-739; Email: Bodnarotern@ukr.net

Шульга Ірина, секретар заходу, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Телефон +38 (096)7310751; Email: адресу ira.shulha@gmail.com

 

Інформаційний лист

Міжнародний форум управлінської діяльності

«ПАРАДИГМАЛЬНА МОДЕЛЬ КЕРІВНИКА СФЕРИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»,

18-19  травня 2019 року

Усі матеріали подаються на адресу оргкомітету електронною поштою: ira.shulha@gmail.com.  

Вимоги до відправки матеріалів (тез, статей, презентацій тощо) електронною поштою на адресу:

 1. Файл1. Авторська довідка. (Іванов_авторська довідка).

 2. Файл 2. (Іванов_Квитанція про оплату організаційного внеску).

2) Файл 3. Тези чи стаття (Іванов_тези, Іванов_стаття).

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи або навчання

 

Посада, вчений ступінь, вчене звання

 

Відомості про наукового керівника (у разі відсутності наукового ступеня)

 

Контактний телефон  

 

Адреса електронної пошти автора

 

Коло наукових інтересів

 

Назва тез чи статті

 

Назва і номер локації

 

Планую (вибрати):

 • виступити на локаціях і публікація тез/статті

 • виступ на локаціях без публікації виступу

 • участь без виступу та публікації

 • публікація матеріалів (тез/статті) без участі в конференції

 

Номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного пункту для пересилання збірника або домашня адреса

 

Потреба у житлі (гуртожиток чи готель)

 

Згода автора на використання та обробку персональних даних

 

 

Реквізити для оплати публікації

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче:

Банк одержувача: ПАТ «Приватбанк»

П.І.Б. Винничук Олег Теофілович

Номер карти 4731219113966364

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.

Організаційний внесок та друк статті сплачується поштовим переказом  до 15 квітня 2019 року.

Програма конференції:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 – 10.30 – кава-брейк;

11.00 – 13.30 – пленарне засідання;

13.30 – 14.30 – обід;

14.30 – 17.00 – секційні засідання;

18.00 – 20.00 – інтеграційна зустріч.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг – до 6 сторінок; формат MS Word 1997-2003 чи пізніших версій з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см).

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

 • індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

 • ініціали та прізвище автора (авторів), напівжирний шрифт (форматування справа);

 • науковий ступінь, звання, посада; назва закладу чи установи; місто, країна,

 • назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом (форматування по центру);

–     електронна адреса курсивом нежирним.

Далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (не більше 6-8 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело  [8, c.18].

Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).

Зразок оформлення тез

УДК 614.233.5

Береза О.М.

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Тернопільський національний педагогічний  університет

імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль, Україна

Bereza@ukr.net

 

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ В ОТГ

Текст …

Використана література: …

Статті за результатами доповідей та виступів можна опублікувати у науковому збірнику наукових праць  «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка».

 

Вимоги до оформлення статей у фаховому журналі

Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 8-14 сторінок формату А-4. Мова друку: українська, російська або англійська. Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5. Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки нумеруються.

Оформлення статті здійснювати наступним чином.

Текст статті оформляється за наступним порядком:
Індекс УДК, вирівняно зліва.

ID ORCID

ім’я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа

електронна пошта, вирівняно справа

науковий ступінь та вчене звання автора, вирівняно справа

місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівняно справа

службова адреса, вирівняно справа

назва статті, вирівняно центром 

анотація мовою статті (1500-1700 знаків)

ключові слова. Обсяг – 4-6 слів.

Далі через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце роботи,службова адреса, назва статті, анотація і ключові слова в перекладі російською мовою (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття написана російською, то ця її частина оформляється українською.

Через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, службова адреса, назва статті, розширена (2200-2700 знаків) анотація і ключові слова англійською мовою (повинна включати актуальність, мету, методи та результати дослідження, тобто бути мініатюрою Вашої статті). Якщо стаття написана англійською, то ця її частина оформляється українською.

Через рядок – основний текст статті. 

У тексті статті має бути сформульована  її мета. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки.  Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань.  У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. Оформляється література за таким взірцем, який можна оглянути за посиланням:  

http://nzp.tnpu.edu.ua/index.php/2311-6382/about/submissions#authorGuidelines:

Обов’язково в назві вказувати REFERENCES, а не список літератури

ДЛЯ ТОГО ЩОБ УСІ ВТОРИ, ВКАЗАНІ В ПУБЛІКАЦІЇ, БУЛИ ВРАХОВАНІ В СИСТЕМІ, НЕОБХІДНО В ОПИС ВНОСИТИ УСІХ АВТОРІВ (СКОРОЧУВАТИ НЕ МОЖНА). Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.

З більш детальними вимогами до публікацій можна ознайомитись за посиланням  http://nzp.tnpu.edu.ua/.

Тези та статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, будуть підлягати редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним тематиці форуму або порушуватимуть авторські та суміжні права, будуть відхилятися.

Детальніше: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/-paradigmalna-model-ker-vnika-sferi-osv-ti-u-kontekst-vro-ntegrats-ynikh-protses-v.php?clear_cache=Y&fbclid=IwAR0cQeQ5E_ntJh2j4JwtrO5TY_hbdelpKGoUGjvc6pix7ufrNb_A7Am28WE 

 
Skip to toolbar