Академія інноваційного розвитку освіти

Самозбережувальні технології в умовах сьогодення

Самозбережувальні технології в умовах сьогодення

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Юрченко Оксана Михайлівнакандидат педагогічних наук, заступник директора з НВР Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Конотопської міської ради Сумської обл., учитель початкових класів.

Актуальність. Пошук нових форм і методів навчання в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, – тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізуватися. Усе це ускладюється  факторами економічної нестабільності, соціальної нерівності, трансформаційними подіями політичного життя, а також низькою психологічною грамотністю населення щодо емоційної саморегуляції  поведінки та соціальної взаємодії.  Виникає гостра необхідність у формуванні готовності суб’єктів освітнього простору визнавати та впроваджувати самозбережувальні технології, мета яких – отримати необхідні знання, уміння та навчитися  використовувати отримані знання у повсякденному житті.

Мета програми:

– актуалізувати педагогічні знання щодо самозбережувальних технологій в освіті та доповнити їх соціально-психологічною теорією;

– мотивувати до соціально відповідальної професійної педагогічної діяльності;

– розвинути навички реалізації самозбережувальних технологій в освітньому середовищі.

Освітні завдання програми: закцентувати увагу на необхідності  пошуку нових форм і методів впровадження самозбережувальних технологій з метою формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність; визначити актуальні ідеї поліпшення роботи вчителів до застосування самозбережувальних технологій у освітньому просторі; здійснювати  соціально-психологічно грамотну, емоційно-професійну підтримку діяльності учасників навчального процесу в умовах сьогодення задля  усунення наслідків вигорання, паніки, тривожності тощо.

Цільова група: педагогічні та науково-педагогічні працівники, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок.

Програмні результати навчання:

Знання:

 • Способи впровадження самозбережувальних технологій у професійну діяльність учителів.

Уміння (навички):

 • реагувати та прогнозувати власні стани та поведінку
 • використовувати практичні інструменти самозбережувальних технологій задля покращення власних психологічних станів та станів учнів та задля організації комфортного освітнього середовища
 • розвинути навички управління різними емоційними станами та переговорним процесом під час розв’язання та подолання негативних стресових наслідків в освітньому середовищі

Установки до:

 • професійного самовдосконалення
 • емоційної саморегуляції
 • креативності
 • інноваційності.

Вміння та навички, які слухач отримає на тренінгу: розвинуть навички управління різними емоційними станами та переговорним процесом під час розв’язання та подолання негативних стресових наслідків в освітньому середовищі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Соціально-психологічні основи реалізації самозбережувальних технологій.
 2. Практичні інструменти впровадження самозбережувальних технологій у роботі сучасного педагога.
 3. Аналіз зарубіжного досвіду реалізації досліджуваного питання.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


За участь у вебінарі ви отримаєте:

 1. Сертифікат учасника вебінару, в якому зазначається кількість прослуханих годин (3 год).
 2. Презентацію з матеріалами.
 3. Відеозапис трансляції вебінару.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів Графік проведення дистанційних курсів  

Skip to toolbar